Filförteckning för paketet printer-applet i wheezy för arkitekturen all

/usr/bin/printer-applet
/usr/share/autostart/printer-applet.desktop
/usr/share/doc/kde/HTML/en/printer-applet/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en/printer-applet/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en/printer-applet/index.docbook
/usr/share/doc/printer-applet/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/printer-applet/copyright
/usr/share/kde4/apps/printer-applet/authconn.py
/usr/share/kde4/apps/printer-applet/debug.py
/usr/share/kde4/apps/printer-applet/monitor.py
/usr/share/kde4/apps/printer-applet/printer-applet-printers.ui
/usr/share/kde4/apps/printer-applet/printer-applet.notifyrc
/usr/share/kde4/apps/printer-applet/printer-applet.py
/usr/share/kde4/apps/printer-applet/printer-applet.ui
/usr/share/kde4/apps/printer-applet/printer-appletui.rc
/usr/share/kde4/apps/printer-applet/statereason.py
/usr/share/python/runtime.d/printer-applet.rtupdate