Filförteckning för paketet mova i wheezy för arkitekturen all

/etc/mova/Movarc
/usr/bin/mova
/usr/bin/movaMTK
/usr/bin/movaTK
/usr/bin/mova_sendTK
/usr/share/doc/mova/Readme_mova.txt.gz
/usr/share/doc/mova/Readme_mova_koi.txt.gz
/usr/share/doc/mova/Usage_koi.txt
/usr/share/doc/mova/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mova/copyright
/usr/share/mova/Usage_koi.txt
/usr/share/pixmaps/mova_32x22.xpm
/usr/share/pixmaps/mova_32x32.xpm