Filförteckning för paketet mono-dbg i wheezy för arkitekturen all

/usr/lib/debug/usr/bin/mono-gdb.py
/usr/lib/mono/2.0/RabbitMQ.Client.Apigen.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/al.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/gacutil.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/genxs.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/gmcs.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/ilasm.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/mdoc.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/mkbundle.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/mono-service.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/monolinker.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/monop.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/mscorlib.dll.mdb
/usr/lib/mono/2.0/resgen.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/wsdl.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/xbuild.exe.mdb
/usr/lib/mono/2.0/xsd.exe.mdb
/usr/lib/mono/3.5/xbuild.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/RabbitMQ.Client.Apigen.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/al.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/browsercaps-updater.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/caspol.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/ccrewrite.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/cert2spc.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/certmgr.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/chktrust.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/csharp.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/culevel.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/disco.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/dmcs.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/dtd2rng.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/dtd2xsd.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/gacutil.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/genxs.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/httpcfg.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/ictool.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/ilasm.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/installutil.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/installvst.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/lc.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/macpack.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/makecert.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/mconfig.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/mkbundle.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/mod.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/mono-cil-strip.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/mono-service.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/mono-shlib-cop.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/mono-xmltool.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/monolinker.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/monop.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/mozroots.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/mscorlib.dll.mdb
/usr/lib/mono/4.0/pdb2mdb.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/permview.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/resgen.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/secutil.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/setreg.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/sgen.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/signcode.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/sn.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/soapsuds.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/sqlmetal.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/sqlsharp.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/svcutil.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/wsdl.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/xbuild.exe.mdb
/usr/lib/mono/4.0/xsd.exe.mdb
/usr/lib/mono/gac/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Accessibility/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Commons.Xml.Relaxng/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Commons.Xml.Relaxng.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Commons.Xml.Relaxng/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Commons.Xml.Relaxng.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/CustomMarshalers/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/CustomMarshalers.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/CustomMarshalers/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/CustomMarshalers.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/I18N.CJK/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/I18N.CJK.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/I18N.CJK/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/I18N.CJK.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/I18N.MidEast/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/I18N.MidEast.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/I18N.MidEast/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/I18N.MidEast.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/I18N.Other/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/I18N.Other.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/I18N.Other/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/I18N.Other.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/I18N.Rare/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/I18N.Rare.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/I18N.Rare/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/I18N.Rare.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/I18N.West/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/I18N.West.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/I18N.West/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/I18N.West.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/I18N/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/I18N.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/I18N/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/I18N.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/IBM.Data.DB2/1.0.0.0__7c307b91aa13d208/IBM.Data.DB2.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/ICSharpCode.SharpZipLib/2.6.0.0__1b03e6acf1164f73/ICSharpCode.SharpZipLib.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/ICSharpCode.SharpZipLib/2.84.0.0__1b03e6acf1164f73/ICSharpCode.SharpZipLib.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/ICSharpCode.SharpZipLib/4.84.0.0__1b03e6acf1164f73/ICSharpCode.SharpZipLib.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Engine/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Build.Engine.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Engine/3.5.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Build.Engine.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Engine/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Build.Engine.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Framework/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Build.Framework.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Framework/3.5.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Build.Framework.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Framework/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Build.Framework.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Tasks.v3.5/3.5.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Build.Tasks.v3.5.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Tasks.v4.0/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Tasks/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Build.Tasks.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Utilities.v3.5/3.5.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Build.Utilities.v3.5.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Utilities.v4.0/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Utilities/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Build.Utilities.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.CSharp/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.CSharp.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.VisualC/0.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualC.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.VisualC/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualC.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Microsoft.Web.Infrastructure/1.0.0.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.Web.Infrastructure.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.C5/1.1.0.0__ba07f434b1c35cbd/Mono.C5.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.CSharp/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.CSharp.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Cairo/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Cairo.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Cairo/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Cairo.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Cecil.Mdb/0.9.4.0__0738eb9f132ed756/Mono.Cecil.Mdb.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Cecil/0.9.4.0__0738eb9f132ed756/Mono.Cecil.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.CodeContracts/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.CodeContracts.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.CompilerServices.SymbolWriter/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.CompilerServices.SymbolWriter.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.CompilerServices.SymbolWriter/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.CompilerServices.SymbolWriter.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Data.Sqlite/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Data.Sqlite.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Data.Sqlite/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Data.Sqlite.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Data.Tds/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Data.Tds.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Data.Tds/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Data.Tds.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Debugger.Soft/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Debugger.Soft.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Debugger.Soft/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Debugger.Soft.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Http/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Http.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Http/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Http.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Management/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Management.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Management/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Management.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Messaging.RabbitMQ/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Messaging.RabbitMQ.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Messaging.RabbitMQ/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Messaging.RabbitMQ.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Messaging/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Messaging.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Messaging/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Messaging.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Posix/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Posix.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Posix/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Posix.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Security/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Security.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Security/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Security.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Simd/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Simd.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Simd/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Simd.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Tasklets/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Tasklets.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Tasklets/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Tasklets.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Web/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Web.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.Web/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Web.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.WebBrowser/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.WebBrowser.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Mono.WebBrowser/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.WebBrowser.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Novell.Directory.Ldap/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Novell.Directory.Ldap.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Novell.Directory.Ldap/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/Novell.Directory.Ldap.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Npgsql/2.0.0.0__5d8b90d52f46fda7/Npgsql.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/Npgsql/4.0.0.0__5d8b90d52f46fda7/Npgsql.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/OpenSystem.C/2.0.0.0__b77a5c561934e089/OpenSystem.C.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/OpenSystem.C/4.0.0.0__b77a5c561934e089/OpenSystem.C.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/PEAPI/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/PEAPI.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/PEAPI/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/PEAPI.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/RabbitMQ.Client/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/RabbitMQ.Client.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/RabbitMQ.Client/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/RabbitMQ.Client.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.ComponentModel.Composition/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ComponentModel.Composition.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.ComponentModel.DataAnnotations/3.5.0.0__31bf3856ad364e35/System.ComponentModel.DataAnnotations.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.ComponentModel.DataAnnotations/4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ComponentModel.DataAnnotations.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Configuration.Install/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.Install.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Configuration.Install/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.Install.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Configuration/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Core/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Data.DataSetExtensions/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Data.DataSetExtensions/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Data.Linq/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.Linq.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Data.Linq/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.Linq.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Data.OracleClient/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.OracleClient.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Data.OracleClient/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.OracleClient.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Data.Services.Client/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.Services.Client.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Data.Services/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.Services.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Data.Services/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.Services.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Data/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Design/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.DirectoryServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.DirectoryServices.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.DirectoryServices/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.DirectoryServices.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Drawing.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.Design.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Drawing.Design/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.Design.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Drawing/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Dynamic/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Dynamic.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.EnterpriseServices/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.IdentityModel.Selectors/3.0.0.0__b77a5c561934e089/System.IdentityModel.Selectors.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.IdentityModel.Selectors/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.IdentityModel.Selectors.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.IdentityModel/3.0.0.0__b77a5c561934e089/System.IdentityModel.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.IdentityModel/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.IdentityModel.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Management/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Messaging/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Messaging.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Messaging/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Messaging.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Net/4.0.0.0__7cec85d7bea7798e/System.Net.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Numerics/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Runtime.Caching/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.Caching.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Runtime.DurableInstancing/4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Runtime.DurableInstancing.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Runtime.Remoting/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Runtime.Serialization/3.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Runtime.Serialization/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Security/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Security.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Security/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Security.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.ServiceModel.Discovery/4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Discovery.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.ServiceModel.Routing/4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Routing.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.ServiceModel.Web/3.5.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Web.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.ServiceModel.Web/4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Web.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.ServiceModel/3.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ServiceModel.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.ServiceModel/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ServiceModel.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.ServiceProcess/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.ServiceProcess.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.ServiceProcess/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.ServiceProcess.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Transactions/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Abstractions/3.5.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Abstractions.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Abstractions/4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Abstractions.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.ApplicationServices/4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.ApplicationServices.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.DynamicData/3.5.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.DynamicData.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.DynamicData/4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.DynamicData.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Extensions.Design/1.0.61025.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Extensions.Design.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Extensions.Design/3.5.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Extensions.Design.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Extensions.Design/4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Extensions.Design.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Extensions/1.0.61025.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Extensions.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Extensions/3.5.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Extensions.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Extensions/4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Extensions.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Mvc/1.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Mvc.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Mvc/2.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Mvc.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Routing/3.5.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Routing.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Routing/4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Routing.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web.Services/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Web/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Windows.Forms.DataVisualization/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Windows.Forms/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Xaml/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Xml.Linq/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Xml.Linq/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System.Xml/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/System/4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/WebMatrix.Data/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/WebMatrix.Data.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/WindowsBase/4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/cscompmgd/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/cscompmgd.dll.mdb
/usr/lib/mono/gac/mono-service/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/mono-service.exe.mdb
/usr/lib/mono/gac/mono-service/4.0.0.0__0738eb9f132ed756/mono-service.exe.mdb
/usr/lib/mono/gac/monodoc/1.0.0.0__0738eb9f132ed756/monodoc.dll.mdb
/usr/lib/mono/mono-configuration-crypto/4.0/Mono.Configuration.Crypto.dll.mdb
/usr/lib/mono/mono-configuration-crypto/4.0/mono-configuration-crypto.exe.mdb
/usr/share/doc/mono-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mono-dbg/copyright