Filförteckning för paketet mhc i wheezy för arkitekturen all

/etc/emacs/site-start.d/50mhc.el
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/mhc
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/mhc
/usr/share/doc/mhc/README
/usr/share/doc/mhc/README.Debian
/usr/share/doc/mhc/README.ja
/usr/share/doc/mhc/README.w32.ja.gz
/usr/share/doc/mhc/USAGE.ja.gz
/usr/share/doc/mhc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mhc/copyright
/usr/share/doc/mhc/emacs.README.ja.gz
/usr/share/doc/mhc/examples/DOT.schedule.sample.jp
/usr/share/doc/mhc/examples/dot.emacs.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/MHC-MK
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/Makefile
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-bm.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-calendar.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-cmail.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-compat.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-cvs.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-date.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-day.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-db.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-draft.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-e21.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-face.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-file.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-gnus.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-guess.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-header.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-logic.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-mew.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-mime.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-minibuf.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-misc.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-parse.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-ps.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-record.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-schedule.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-slot.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-summary.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-sync.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-vars.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-wl.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc-xmas.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/mhc.el
/usr/share/emacs/site-lisp/mhc/nnmhc.el
/usr/share/man/man5/mhc.5.gz
/usr/share/pixmaps/mhc/Anniversary.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/Birthday.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/Business.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/CheckBox.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/CheckedBox.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/Conflict.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/Date.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/Holiday.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/Link.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/Other.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/Party.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/Private.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/Vacation.xpm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/Anniversary.xbm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/Birthday.xbm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/Business.xbm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/CheckBox.xbm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/CheckedBox.xbm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/Conflict.xbm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/Date.xbm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/Holiday.xbm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/Link.xbm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/Other.xbm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/Party.xbm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/Private.xbm
/usr/share/pixmaps/mhc/xbm/Vacation.xbm