Filförteckning för paketet libnet-http-perl i wheezy för arkitekturen all

/usr/share/doc/libnet-http-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnet-http-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libnet-http-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Net::HTTP.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::HTTP::NB.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::HTTPS.3pm.gz
/usr/share/perl5/Net/HTTP.pm
/usr/share/perl5/Net/HTTP/Methods.pm
/usr/share/perl5/Net/HTTP/NB.pm
/usr/share/perl5/Net/HTTPS.pm