Filförteckning för paketet libnet-amazon-s3-perl i wheezy för arkitekturen all

/usr/share/doc/libnet-amazon-s3-perl/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libnet-amazon-s3-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnet-amazon-s3-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libnet-amazon-s3-perl/copyright
/usr/share/doc/libnet-amazon-s3-perl/examples/backup_cpan.pl
/usr/share/doc/libnet-amazon-s3-perl/examples/s3cl.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Bucket.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Client.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Client::Bucket.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Client::Object.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::HTTPRequest.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request::CreateBucket.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request::DeleteBucket.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request::DeleteObject.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request::GetBucketAccessControl.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request::GetBucketLocationConstraint.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request::GetObject.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request::GetObjectAccessControl.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request::ListAllMyBuckets.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request::ListBucket.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request::PutObject.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request::SetBucketAccessControl.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Net::Amazon::S3::Request::SetObjectAccessControl.3pm.gz
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Bucket.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Client.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Client/Bucket.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Client/Object.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/HTTPRequest.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request/CreateBucket.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request/DeleteBucket.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request/DeleteObject.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request/GetBucketAccessControl.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request/GetBucketLocationConstraint.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request/GetObject.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request/GetObjectAccessControl.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request/ListAllMyBuckets.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request/ListBucket.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request/PutObject.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request/SetBucketAccessControl.pm
/usr/share/perl5/Net/Amazon/S3/Request/SetObjectAccessControl.pm