Filförteckning för paketet libjspeex-java i wheezy för arkitekturen all

/usr/share/doc-base/libjspeex-java
/usr/share/doc/libjspeex-java/README
/usr/share/doc/libjspeex-java/TODO
/usr/share/doc/libjspeex-java/allclasses-frame.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/allclasses-noframe.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjspeex-java/constant-values.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/copyright
/usr/share/doc/libjspeex-java/deprecated-list.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/help-doc.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/index-all.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/index.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/AudioFileWriter.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Bits.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/CbSearch.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Codebook.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Decoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Encoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Filters.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/HighLspQuant.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Inband.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/LbrLspQuant.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Lpc.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Lsp.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/LspQuant.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Ltp.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Ltp3Tap.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/LtpForcedPitch.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Misc.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/NbCodec.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/NbDecoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/NbEncoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/NbLspQuant.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/NoiseSearch.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/OggCrc.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/OggSpeexWriter.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/PcmWaveWriter.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/RawWriter.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/SbCodec.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/SbDecoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/SbEncoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/SpeexDecoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/SpeexEncoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/SplitShapeSearch.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Stereo.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/SubMode.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/VQ.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/Vbr.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/ant/JSpeexDecoderTask.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/ant/JSpeexEncoderTask.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/ant/class-use/JSpeexDecoderTask.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/ant/class-use/JSpeexEncoderTask.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/ant/package-frame.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/ant/package-summary.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/ant/package-tree.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/ant/package-use.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/AudioFileWriter.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Bits.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/CbSearch.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Codebook.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Decoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Encoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Filters.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/HighLspQuant.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Inband.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/LbrLspQuant.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Lpc.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Lsp.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/LspQuant.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Ltp.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Ltp3Tap.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/LtpForcedPitch.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Misc.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/NbCodec.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/NbDecoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/NbEncoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/NbLspQuant.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/NoiseSearch.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/OggCrc.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/OggSpeexWriter.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/PcmWaveWriter.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/RawWriter.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/SbCodec.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/SbDecoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/SbEncoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/SpeexDecoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/SpeexEncoder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/SplitShapeSearch.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Stereo.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/SubMode.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/VQ.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/class-use/Vbr.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/package-frame.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/package-summary.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/package-tree.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/package-use.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/Player.Playback.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/Player.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/PlayerApplet.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/Recorder.Capture.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/Recorder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/RecorderApplet.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/class-use/Player.Playback.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/class-use/Player.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/class-use/PlayerApplet.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/class-use/Recorder.Capture.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/class-use/Recorder.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/class-use/RecorderApplet.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/package-frame.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/package-summary.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/package-tree.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/player/package-use.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/FilteredAudioInputStream.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/Pcm2SpeexAudioInputStream.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/Speex2PcmAudioInputStream.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/SpeexAudioFileReader.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/SpeexAudioFileWriter.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/SpeexEncoding.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/SpeexFileFormatType.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/SpeexFormatConvertionProvider.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/class-use/FilteredAudioInputStream.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/class-use/Pcm2SpeexAudioInputStream.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/class-use/Speex2PcmAudioInputStream.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/class-use/SpeexAudioFileReader.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/class-use/SpeexAudioFileWriter.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/class-use/SpeexEncoding.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/class-use/SpeexFileFormatType.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/class-use/SpeexFormatConvertionProvider.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/package-frame.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/package-summary.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/package-tree.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/org/xiph/speex/spi/package-use.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/overview-frame.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/overview-summary.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/overview-tree.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/package-list
/usr/share/doc/libjspeex-java/resources/inherit.gif
/usr/share/doc/libjspeex-java/serialized-form.html
/usr/share/doc/libjspeex-java/stylesheet.css
/usr/share/java/jspeex-0.9.7.jar
/usr/share/java/jspeex.jar