Filförteckning för paketet libcobertura-java i wheezy för arkitekturen all

/usr/share/doc/libcobertura-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcobertura-java/changelog.gz
/usr/share/doc/libcobertura-java/copyright
/usr/share/java/cobertura-1.9.4.1.jar
/usr/share/java/cobertura.jar
/usr/share/maven-repo/net/sourceforge/cobertura/cobertura-runtime/1.9.4.1/cobertura-runtime-1.9.4.1.pom
/usr/share/maven-repo/net/sourceforge/cobertura/cobertura-runtime/debian/cobertura-runtime-debian.pom
/usr/share/maven-repo/net/sourceforge/cobertura/cobertura/1.9.4.1/cobertura-1.9.4.1.jar
/usr/share/maven-repo/net/sourceforge/cobertura/cobertura/1.9.4.1/cobertura-1.9.4.1.pom
/usr/share/maven-repo/net/sourceforge/cobertura/cobertura/debian/cobertura-debian.jar
/usr/share/maven-repo/net/sourceforge/cobertura/cobertura/debian/cobertura-debian.pom