Filförteckning för paketet libchado-perl i wheezy för arkitekturen all

/etc/gmod/gmod-chado.conf
/etc/gmod/gmod.conf
/usr/share/doc/libchado-perl/INSTALL.Chado.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/README.Apollo
/usr/share/doc/libchado-perl/README.Debian
/usr/share/doc/libchado-perl/README.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/copyright
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/chado-xml/README
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/chado-xml/examples/CG10833.expanded.chado-xml.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/chado-xml/examples/CG10833.with-macros.chado-xml.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/chado-xml/examples/CG10833.with-macros.defaults-stripped.chado-xml.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/chado-xml/xsl/README
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/chado-xml/xsl/chado-create-feature-nesting.xsl
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/chado-xml/xsl/chado-expand-macros.xsl
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/chado-xml/xsl/chado-insert-macros.xsl.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/chado-xml/xsl/chado-remove-analysis-features.xsl
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/chado-xml/xsl/chado-remove-default-elements.xsl
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/chado-xml/xsl/chado-remove-feature-nesting.xsl
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/COPYRIGHT
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/about-gff2biomart.pod
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/css/chado.css
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/examples/dicistronic-gene-example.chado.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/examples/dicistronic-gene-example.chaos.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/examples/dicistronic-gene-example.game.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/examples/dicistronic-gene-example.png
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/examples/dmel_NPFR1.chado.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/examples/dmel_NPFR1.chaos.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/examples/dmel_NPFR1.game.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/examples/dmel_NPFR1.png
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/gff2biomart-update.note
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/gmod-tools-readme.pod.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/index.html
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/wiki/generateChadoWikiTables.py.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/wiki/wiki.tmpl
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/xsl/scenario-to-html-inline.xsl.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/doc/xsl/scenario-to-html.xsl.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/organism/examples/examples-orgs.chado-xml
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/organism/functions/organism-loading.plpgsql
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/organism/functions/organism.plpgsql
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/organism/functions/organism.sqlapi
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/organism/organism.html
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/organism/organism.sql
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/phylogeny/Changes
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/phylogeny/examples/README
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/phylogeny/examples/org.chado-xml
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/phylogeny/examples/sample-phylo.chado-xml.gz
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/phylogeny/examples/sample-phylo.nhx
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/phylogeny/functions/phylo.plpgsql
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/phylogeny/functions/phylo.sqlapi
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/phylogeny/phylogeny.html
/usr/share/doc/libchado-perl/examples/phylogeny/phylogeny.sql.gz
/usr/share/gmod/chado/Makefile.PL
/usr/share/gmod/chado/bin/AutoDBI.PL
/usr/share/gmod/chado/bin/config.PLS
/usr/share/gmod/chado/bin/gmod_chado_properties.pl
/usr/share/gmod/chado/bin/test_load.pl
/usr/share/gmod/chado/bin/test_load.sh
/usr/share/gmod/chado/bin/testdb.pl
/usr/share/gmod/chado/chado-module-metadata.xml
/usr/share/gmod/chado/conf/gmod-chado.conf
/usr/share/gmod/chado/conf/gmod.conf
/usr/share/gmod/chado/load/Build.PL
/usr/share/gmod/chado/load/bin/bulk_load_gff3.PLS
/usr/share/gmod/chado/load/bin/gmod_bulk_load_gff3.pl
/usr/share/gmod/chado/load/bin/load_gff3.PLS
/usr/share/gmod/chado/load/etc/README
/usr/share/gmod/chado/load/etc/chap.obo
/usr/share/gmod/chado/load/etc/extra.sql
/usr/share/gmod/chado/load/etc/feature_property.obo
/usr/share/gmod/chado/load/etc/genbank_feature_property.obo
/usr/share/gmod/chado/load/etc/initialize.sql
/usr/share/gmod/chado/load/logs
/usr/share/gmod/chado/load/tt2/load.conf.tt2
/usr/share/gmod/chado/modules/audit/add-audits.tmpl
/usr/share/gmod/chado/modules/audit/audit_tables.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/audit/make_audit_ddl
/usr/share/gmod/chado/modules/bin/makedep.pl
/usr/share/gmod/chado/modules/bin/mk.pl
/usr/share/gmod/chado/modules/cell_line/cell_line.html
/usr/share/gmod/chado/modules/cell_line/cell_line.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/companalysis/companalysis.html
/usr/share/gmod/chado/modules/companalysis/companalysis.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/companalysis/functions/companalysis-loading.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/companalysis/functions/companalysis-loading.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/complete.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/contact/contact.html
/usr/share/gmod/chado/modules/contact/contact.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/contact/contactprop.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/bridges/bin/create-bridge-sql.pl
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/bridges/godb-bridge.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/bridges/godb-bridge.sql.xml
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/cv-dbapi.sqli
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/cv.html
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/cv.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/functions/cv-helper.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/functions/cv-helper.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/functions/deductive_closure.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/functions/deductive_closure.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/functions/detect_cycle.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/functions/fill_cvtermpath.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/functions/get_subj_obj_ids.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/views/cv-convenience-views.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/views/cv-logical-definitions-views.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/views/cv-report.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/views/cv-stats.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/cv/views/cv-views.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/default_nofuncs.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/default_schema.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/expression/expression.html
/usr/share/gmod/chado/modules/expression/expression.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/extension.modules
/usr/share/gmod/chado/modules/function.modules
/usr/share/gmod/chado/modules/general/functions/general-loading.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/general/functions/general-loading.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/general/general.html
/usr/share/gmod/chado/modules/general/general.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/general/views/general-report.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/genetic/genetic.html
/usr/share/gmod/chado/modules/genetic/genetic.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/idb-full.modules
/usr/share/gmod/chado/modules/library/library.html
/usr/share/gmod/chado/modules/library/library.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/mage/mage.html
/usr/share/gmod/chado/modules/mage/mage.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/mage/mage.views
/usr/share/gmod/chado/modules/map/map.html
/usr/share/gmod/chado/modules/map/map.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/module-tables.json
/usr/share/gmod/chado/modules/natural_diversity/natural_diversity.html
/usr/share/gmod/chado/modules/natural_diversity/natural_diversity.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/nofuncs.html
/usr/share/gmod/chado/modules/nofuncs.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/organism/examples/examples-orgs.chado-xml
/usr/share/gmod/chado/modules/organism/functions/organism-loading.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/organism/functions/organism.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/organism/functions/organism.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/organism/organism.html
/usr/share/gmod/chado/modules/organism/organism.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/phenotype/phenotype.html
/usr/share/gmod/chado/modules/phenotype/phenotype.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/phylogeny/Changes
/usr/share/gmod/chado/modules/phylogeny/examples/README
/usr/share/gmod/chado/modules/phylogeny/examples/org.chado-xml
/usr/share/gmod/chado/modules/phylogeny/examples/sample-phylo.chado-xml
/usr/share/gmod/chado/modules/phylogeny/examples/sample-phylo.nhx
/usr/share/gmod/chado/modules/phylogeny/functions/phylo.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/phylogeny/functions/phylo.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/phylogeny/phylogeny.html
/usr/share/gmod/chado/modules/phylogeny/phylogeny.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/project/project.html
/usr/share/gmod/chado/modules/project/project.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/pub/pub.html
/usr/share/gmod/chado/modules/pub/pub.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/apollo-bridge/ad_hoc_cv
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/apollo-bridge/apollo-triggers.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/apollo-bridge/apollo.inserts
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/apollo-bridge/cv_inserts.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/apollo-bridge/insert_ad_doc_cv.pl
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/apollo-bridge/naming_rules.txt
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/apollo-bridge/sample_db/README
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/bdgp/README
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/bdgp/bdgp-indexes.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/bdgp/bdgp-views.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/bdgp/bin/create-so-layer.pl
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/bdgp/doc/chado-sequence-ontology-layer.sxi
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/bdgp/populate-match-floc.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/bdgp/so-views.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/bridges/bin/create-sofa-bridge.pl
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/bridges/chaos-bridge.sql.xml
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/bridges/gadfly-bridge.sql.xml
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/bridges/so-bridge.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/bridges/sofa-bridge.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/create_soi.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/delete-trigger.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/feature.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/feature.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/feature_ids_fx.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/feature_subalignments.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/frange.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/locgraph.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/locgraph.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/range.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/range.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/sequence-cv-helper.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/sequence-cv-helper.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/sequence-loading.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/sequence-loading.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/sequtil.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/sequtil.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/subsequence.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/functions/subsequence.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/gencode/gencode.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/gencode/gencode_data.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/gff-bridge/sequence-gff-funcs.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/gff-bridge/sequence-gff-views.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/sequence-dbapi.sqli
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/sequence.html
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/sequence.pgfunc
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/sequence.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/sequence_opt.xml
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/sequence_views.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/views/exon-views.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/views/implicit-feature-views.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/views/range-views.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/views/sequence-cv-views.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/sequence/views/sequence-report.sql
/usr/share/gmod/chado/modules/stock/stock.html
/usr/share/gmod/chado/modules/stock/stock.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1-1.1/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1-1.11/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1-1.2/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1-1.21/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1-1.22/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1.1-1.2/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1.1-1.21/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1.1-1.22/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1.1/default_schema.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1.11-1.2/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1.11-1.21/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1.11-1.22/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1.11/default_schema.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1.2-1.21/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1.2-1.22/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1.2/default_schema.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1.21-1.22/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/schemas/1/default_schema.sql
/usr/share/gmod/chado/soi/README
/usr/share/gmod/chado/soi/SOI/Adapter.pm
/usr/share/gmod/chado/soi/SOI/Feature.pm
/usr/share/gmod/chado/soi/SOI/FeatureDecor.pm
/usr/share/gmod/chado/soi/SOI/GAMEHandler.pm
/usr/share/gmod/chado/soi/SOI/GFF3Parser.pm
/usr/share/gmod/chado/soi/SOI/IntersectGraph.pm
/usr/share/gmod/chado/soi/SOI/Outputter.pm
/usr/share/gmod/chado/soi/SOI/SOIHandler.pm
/usr/share/gmod/chado/soi/SOI/Visitor.pm
/usr/share/gmod/chado/soi/cgi/get_xml.pl
/usr/share/gmod/chado/soi/scripts/dump_fasta.pl
/usr/share/gmod/chado/soi/scripts/dump_segment.pl
/usr/share/gmod/chado/soi/scripts/generegion.pl
/usr/share/gmod/chado/soi/t/data/AE003790.cDNA.game.xml
/usr/share/gmod/chado/soi/t/data/AE003790.soi.xml
/usr/share/gmod/chado/soi/t/t_soi_parse_intersect
/usr/share/gmod/chado/soi/templates/features_by_name.soi
/usr/share/gmod/chado/soi/templates/genes_by_GO_term.soi
/usr/share/gmod/chado/soi/templates/genes_by_child_count.soi
/usr/share/gmod/chado/soi/templates/top_typed_feature.soi
/usr/share/gmod/chado/soi/templates/top_typed_feature_no_soi.soi
/usr/share/gmod/chado/soi/templates/typed_genes.soi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/audit/add-audits.tmpl
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/audit/audit_tables.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/audit/make_audit_ddl
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/bin/makedep.pl
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/bin/mk.pl
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cell_line/cell_line.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cell_line/cell_line.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/companalysis/companalysis.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/companalysis/companalysis.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/companalysis/functions/companalysis-loading.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/companalysis/functions/companalysis-loading.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/complete.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/contact/contact.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/contact/contact.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/contact/contactprop.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/bridges/bin/create-bridge-sql.pl
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/bridges/godb-bridge.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/bridges/godb-bridge.sql.xml
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/cv-dbapi.sqli
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/cv.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/cv.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/functions/cv-helper.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/functions/cv-helper.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/functions/deductive_closure.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/functions/deductive_closure.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/functions/detect_cycle.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/functions/fill_cvtermpath.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/functions/get_subj_obj_ids.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/views/cv-convenience-views.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/views/cv-logical-definitions-views.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/views/cv-report.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/views/cv-stats.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/cv/views/cv-views.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/default_nofuncs.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/default_schema.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/expression/expression.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/expression/expression.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/extension.modules
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/function.modules
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/general/functions/general-loading.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/general/functions/general-loading.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/general/general.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/general/general.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/general/views/general-report.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/genetic/genetic.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/genetic/genetic.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/idb-full.modules
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/library/library.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/library/library.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/mage/mage.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/mage/mage.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/mage/mage.views
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/map/map.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/map/map.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/module-tables.json
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/natural_diversity/natural_diversity.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/natural_diversity/natural_diversity.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/nofuncs.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/nofuncs.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/organism/examples/examples-orgs.chado-xml
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/organism/functions/organism-loading.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/organism/functions/organism.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/organism/functions/organism.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/organism/organism.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/organism/organism.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/phenotype/phenotype.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/phenotype/phenotype.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/phylogeny/Changes
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/phylogeny/examples/README
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/phylogeny/examples/org.chado-xml
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/phylogeny/examples/sample-phylo.chado-xml
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/phylogeny/examples/sample-phylo.nhx
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/phylogeny/functions/phylo.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/phylogeny/functions/phylo.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/phylogeny/phylogeny.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/phylogeny/phylogeny.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/project/project.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/project/project.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/pub/pub.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/pub/pub.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/apollo-bridge/ad_hoc_cv
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/apollo-bridge/apollo-triggers.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/apollo-bridge/apollo.inserts
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/apollo-bridge/cv_inserts.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/apollo-bridge/insert_ad_doc_cv.pl
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/apollo-bridge/naming_rules.txt
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/apollo-bridge/sample_db/README
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/bdgp/README
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/bdgp/bdgp-indexes.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/bdgp/bdgp-views.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/bdgp/bin/create-so-layer.pl
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/bdgp/doc/chado-sequence-ontology-layer.sxi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/bdgp/populate-match-floc.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/bdgp/so-views.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/bridges/bin/create-sofa-bridge.pl
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/bridges/chaos-bridge.sql.xml
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/bridges/gadfly-bridge.sql.xml
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/bridges/so-bridge.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/bridges/sofa-bridge.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/create_soi.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/delete-trigger.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/feature.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/feature.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/feature_ids_fx.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/feature_subalignments.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/frange.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/locgraph.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/locgraph.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/range.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/range.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/sequence-cv-helper.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/sequence-cv-helper.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/sequence-loading.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/sequence-loading.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/sequtil.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/sequtil.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/subsequence.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/functions/subsequence.sqlapi
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/gencode/gencode.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/gencode/gencode_data.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/gff-bridge/sequence-gff-funcs.plpgsql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/gff-bridge/sequence-gff-views.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/sequence-dbapi.sqli
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/sequence.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/sequence.pgfunc
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/sequence.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/sequence_opt.xml
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/sequence_views.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/views/exon-views.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/views/implicit-feature-views.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/views/range-views.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/views/sequence-cv-views.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/sequence/views/sequence-report.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/stock/stock.html
/usr/share/gmod/chado/src/chado/modules/stock/stock.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1-1.1/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1-1.11/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1-1.2/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1-1.21/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1-1.22/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1.1-1.2/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1.1-1.21/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1.1-1.22/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1.1/default_schema.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1.11-1.2/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1.11-1.21/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1.11-1.22/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1.11/default_schema.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1.2-1.21/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1.2-1.22/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1.2/default_schema.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1.21-1.22/diff.sql
/usr/share/gmod/chado/src/chado/schemas/1/default_schema.sql
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/README
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-basicfeature.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-cvterm.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-cvtermgraph.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-feature-by-direct-cvterm.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-feature_children.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-feature_relationship.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-feature_synonym.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-genemodel-with-featureloc.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-genemodel.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-mrna.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-pcgenemodel.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-protein.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-roi.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/chado-upstream-of-alignment.stg
/usr/share/gmod/chado/stag-templates/make-publish
/usr/share/gmod/chado/tmp
/usr/share/lintian/overrides/libchado-perl
/usr/share/perl5/Bio/Chado/AutoDBI.pm
/usr/share/perl5/Bio/Chado/Builder.pm
/usr/share/perl5/Bio/Chado/Config.pm
/usr/share/perl5/Bio/FeatureIO/chado.pm
/usr/share/perl5/Bio/FeatureIO/chadobulk.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Bulkfiles.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Bulkfiles/AcodeWriter.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Bulkfiles/BlastWriter.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Bulkfiles/BulkWriter.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Bulkfiles/FastaWriter.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Bulkfiles/FeatureWriter.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Bulkfiles/GenbankSubmitWriter.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Bulkfiles/GnomapWriter.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Bulkfiles/MyLargePrimarySeq.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Bulkfiles/MySplitLocation.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Bulkfiles/SWISS_CRC64.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Bulkfiles/TableWriter.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Config.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Config2.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/DB/Adapter.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/DB/Adapter/FeatureIterator.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/DB/Adapter/Wormbase.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/DB/Config.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/DB/Tools/ETA.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Load.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/Load/GFF.pm
/usr/share/perl5/Bio/GMOD/SeqUtils.pm