Filförteckning för paketet gmt-coast-low i wheezy för arkitekturen all

/usr/sbin/gmt-coastline-download
/usr/share/doc/gmt-coast-low/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/gmt-coast-low/README.Debian
/usr/share/doc/gmt-coast-low/README.TXT.gz
/usr/share/doc/gmt-coast-low/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gmt-coast-low/copyright
/usr/share/gmt/coast/binned_GSHHS_c.cdf
/usr/share/gmt/coast/binned_GSHHS_i.cdf
/usr/share/gmt/coast/binned_GSHHS_l.cdf
/usr/share/gmt/coast/binned_border_c.cdf
/usr/share/gmt/coast/binned_border_i.cdf
/usr/share/gmt/coast/binned_border_l.cdf
/usr/share/gmt/coast/binned_river_c.cdf
/usr/share/gmt/coast/binned_river_i.cdf
/usr/share/gmt/coast/binned_river_l.cdf