Filförteckning för paketet globus-gram-job-manager-condor i wheezy för arkitekturen all

/etc/globus/globus-condor.conf
/etc/grid-services/available/jobmanager-condor
/usr/share/doc/globus-gram-job-manager-condor/README
/usr/share/doc/globus-gram-job-manager-condor/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/globus-gram-job-manager-condor/copyright
/usr/share/globus/globus_gram_job_manager/condor.rvf
/usr/share/globus/packages/globus_gram_job_manager_condor/noflavor_doc.filelist
/usr/share/globus/packages/globus_gram_job_manager_condor/noflavor_rtl.filelist
/usr/share/globus/packages/globus_gram_job_manager_condor/pkg_data_noflavor_doc.gpt
/usr/share/globus/packages/globus_gram_job_manager_condor/pkg_data_noflavor_rtl.gpt
/usr/share/perl5/Globus/GRAM/JobManager/condor.pm