Filförteckning för paketet emdebian-tdeb i wheezy för arkitekturen all

/etc/bash_completion.d/emdebian-tdeb
/usr/bin/em_installtdeb
/usr/share/doc/emdebian-tdeb/changelog.gz
/usr/share/doc/emdebian-tdeb/copyright
/usr/share/emdebian-tools/dh_gentdeb
/usr/share/emdebian-tools/dpkg-gentdeb
/usr/share/emdebian-tools/splitout_tdeb
/usr/share/man/de/man1/dh_gentdeb.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dpkg-gentdeb.1.gz
/usr/share/man/de/man1/em_installtdeb.1.gz
/usr/share/man/de/man1/splitout_tdeb.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_gentdeb.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dpkg-gentdeb.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/em_installtdeb.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/splitout_tdeb.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_gentdeb.1.gz
/usr/share/man/man1/dpkg-gentdeb.1.gz
/usr/share/man/man1/em_installtdeb.1.gz
/usr/share/man/man1/splitout_tdeb.1.gz