Filförteckning för paketet eglibc-source i wheezy för arkitekturen all

/usr/share/doc/eglibc-source/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/eglibc-source/changelog.gz
/usr/share/doc/eglibc-source/copyright
/usr/share/lintian/overrides/eglibc-source
/usr/src/glibc/debian/README
/usr/src/glibc/debian/README.source
/usr/src/glibc/debian/TODO
/usr/src/glibc/debian/changelog
/usr/src/glibc/debian/changelog.upstream
/usr/src/glibc/debian/compat
/usr/src/glibc/debian/control
/usr/src/glibc/debian/control.in/amd64
/usr/src/glibc/debian/control.in/i386
/usr/src/glibc/debian/control.in/kfreebsd-i386
/usr/src/glibc/debian/control.in/libc
/usr/src/glibc/debian/control.in/libnss-dns-udeb
/usr/src/glibc/debian/control.in/libnss-files-udeb
/usr/src/glibc/debian/control.in/main
/usr/src/glibc/debian/control.in/mips64
/usr/src/glibc/debian/control.in/mipsn32
/usr/src/glibc/debian/control.in/opt
/usr/src/glibc/debian/control.in/powerpc
/usr/src/glibc/debian/control.in/ppc64
/usr/src/glibc/debian/control.in/s390
/usr/src/glibc/debian/control.in/s390x
/usr/src/glibc/debian/control.in/sparc64
/usr/src/glibc/debian/copyright
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/eglibc-source.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/eglibc-source.lintian-overrides
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/glibc-doc.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/glibc-doc.links
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/glibc-doc.manpages
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-alt.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-alt.lintian-overrides
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-alt.postrm
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-alt.preinst
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-bin.dirs
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-bin.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-bin.lintian-overrides
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-bin.manpages
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-bin.postinst
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-dev-alt.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-dev-alt.lintian-overrides
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-dev-alt.preinst
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-dev-alt.preinst.i386
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-dev-bin.docs
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-dev-bin.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-dev-bin.manpages
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-dev.docs
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-dev.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-dev.install.hurd-i386
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-dev.lintian-overrides
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-otherbuild.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-otherbuild.lintian-overrides
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-otherbuild.postinst
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-otherbuild.postrm
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-pic.dirs
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-prof.README.Debian
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-prof.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc-udeb.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc.NEWS
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc.README.Debian
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc.dirs
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc.docs
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc.lintian-overrides
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc.postinst
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc.postrm
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc.preinst
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc.prerm
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libc.templates
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libnss-dns-udeb.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/libnss-files-udeb.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales-all.NEWS
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales-all.dirs
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales-all.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales-all.postinst
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales-all.prerm
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales.NEWS
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales.README.Debian
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales.bug-presubj
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales.config
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales.dirs
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales.links
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales.manpages
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales.postinst
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales.postrm
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales.prerm
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/locales.templates
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/nscd.dirs
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/nscd.init
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/nscd.install
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/nscd.manpages
/usr/src/glibc/debian/debhelper.in/nscd.postrm
/usr/src/glibc/debian/debver2localesdep.pl
/usr/src/glibc/debian/eglibc-source.filelist
/usr/src/glibc/debian/generate-supported.mk
/usr/src/glibc/debian/libc0.1-i386.symbols.kfreebsd-amd64
/usr/src/glibc/debian/libc0.1.symbols.common
/usr/src/glibc/debian/libc0.1.symbols.kfreebsd-amd64
/usr/src/glibc/debian/libc0.1.symbols.kfreebsd-i386
/usr/src/glibc/debian/libc6-amd64.symbols.i386
/usr/src/glibc/debian/libc6-i386.symbols.amd64
/usr/src/glibc/debian/libc6-mips64.symbols.mips
/usr/src/glibc/debian/libc6-mips64.symbols.mipsel
/usr/src/glibc/debian/libc6-mipsn32.symbols.mips
/usr/src/glibc/debian/libc6-mipsn32.symbols.mipsel
/usr/src/glibc/debian/libc6-ppc64.symbols.powerpc
/usr/src/glibc/debian/libc6-s390x.symbols.s390
/usr/src/glibc/debian/libc6-sparc64.symbols.sparc
/usr/src/glibc/debian/libc6.1.symbols.alpha
/usr/src/glibc/debian/libc6.1.symbols.ia64
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.amd64
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.arm
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.armel
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.armhf
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.common
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.hppa
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.i386
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.m68k
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.mips
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.mipsel
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.powerpc
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.s390
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.sparc
/usr/src/glibc/debian/libc6.symbols.sparc64
/usr/src/glibc/debian/local/etc/bindresvport.blacklist
/usr/src/glibc/debian/local/etc/ld.so.conf.d/libc.conf
/usr/src/glibc/debian/local/etc/nsswitch.conf
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/Makefile
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/catchsegv.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/es/addendum.es
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/es/validlocale.es.8
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/fr/addendum.fr
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/fr/validlocale.fr.8
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/gai.conf.5
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/gencat.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/getconf.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/glibcbug.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/iconv.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/iconvconfig.8
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/id/addendum.id
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/ld.so.8
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/ldconfig.8
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/ldd.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/locale-gen.8
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/locale-gen.8.sgml
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/locale.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/locale.alias.5
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/locale.gen.5
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/localedef.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/mtrace.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/nscd.8
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/nscd.conf.5
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/nscd_nischeck.8
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/pl/validlocale.pl.8
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/po/de.po
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/po/es.po
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/po/fr.po
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/po/id.po
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/po/man.pot
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/po/pl.po
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/po/pt_BR.po
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/po4a.cfg
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/rpcgen.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/rpcinfo.8
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/sprof.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/tzselect.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/update-locale.8
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/validlocale.8
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/zdump.1
/usr/src/glibc/debian/local/manpages/zic.8
/usr/src/glibc/debian/local/memcpy-wrapper/Makefile
/usr/src/glibc/debian/local/memcpy-wrapper/README
/usr/src/glibc/debian/local/memcpy-wrapper/memcpy-preload.c
/usr/src/glibc/debian/local/usr_sbin/locale-gen
/usr/src/glibc/debian/local/usr_sbin/update-locale
/usr/src/glibc/debian/local/usr_sbin/validlocale
/usr/src/glibc/debian/locales-depver
/usr/src/glibc/debian/patches/README
/usr/src/glibc/debian/patches/all/local-alias-UTF-8.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/all/local-alias-et_EE.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/all/local-ldd.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/all/local-nis-shadow.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/all/local-pthread-manpages.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/all/local-remove-manual.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/all/local-ru_RU.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/local-gcc4.1.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/local-lowlevellock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/local-strncmp.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-PTR_MANGLE.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-____longjmp_chk.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-creat64.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-dl-support.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-epoll_create1.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-fallocated.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-fcntl_h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-fxstatat.patch
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-libm-hidden.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-rtld-fPIC.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-stackinfo.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-statfs.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-statfs64.patch
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-syscall.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/alpha/submitted-sysconf-cache.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/amd64/cvs-avx-detection.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/amd64/cvs-avx-osxsave.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/amd64/cvs-dl_trampoline-cfi.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/amd64/cvs-getcontext.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/amd64/cvs-memset.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/amd64/cvs-powl.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/amd64/cvs-pthread-stack-alignment.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/amd64/local-biarch.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/amd64/local-clone.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/amd64/local-linuxthreads-gscope.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/amd64/submitted-rwlock-stack-imbalance.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/amd64/submitted-tst-audit6-avx.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-CVE-2012-44xx.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-CVE-2013-0242.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-CVE-2013-1914.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-CVE-2013-4237.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-CVE-2013-4332.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-CVE-2013-4357.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-CVE-2013-4458.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-CVE-2013-4788.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-CVE-2014-5119.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-CVE-2014-8121.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-CVE-2015-1781.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-FORTIFY_SOURCE-format-strings.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-_IO_wstr_overflow.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-addmntent.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-arch-lowlevellock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-catopen.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-dl_close-scope-handling.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-dlopen-tls-memleak.patch
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-dlopen-tls.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-findlocale-div-by-zero.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-fmtmsg-lock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-fnmatch-overflow.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-fnmatch.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-fopen.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-getaddrinfo-AI_V4MAPPED.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-getaddrinfo-idn.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-getaddrinfo-single-lookup.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-gethostbyname.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-gethostbyname4-memory-leak.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-getnetbyname.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-getpwuid-nsswitch.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-hcreate.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-iconvdata-ibm.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-iconvdata-ibm930.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-ifunc.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-ld.so-rpath-origin.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-ld_pointer_guard.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-nl_langinfo-static.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-nptl-pthread-race.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-posix_spawn_file_actions_addopen.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-pthread-builtin-expect.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-regex-oom.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-regex.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-reloc-sort.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-resolv-different-nameserver.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-resolv-reuse-fd.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-resolv-tld.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-sched_h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-setlocale.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-socketcall-syscall.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-strftime.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-strtod-overflow.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-strxfrm-buffer-overflows.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-sys-param-ARG_MAX.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-tzfile.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-unique_sym_table-corruptions.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-vfprintf-many-format-strings.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-vfprintf-positional.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-vfprintf.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-vfscanf.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-wordexp.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/cvs-wscanf.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-CVE-2015-7547.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-allocalim-header.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-asserth-decls.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-base.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-bindresvport_blacklist.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-disable-gethostbyname4.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-disable-test-tgmath2.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-dlfptr.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-fhs-linux-paths.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-fhs-nscd.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-gai-rfc1918-scope-global.patch
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-getaddrinfo-interface.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-globfree-clear.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-ipv6-lookup.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-ld-multiarch.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-ldconfig-fsync.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-ldconfig-ignore-ld.so.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-ldconfig-multiarch.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-ldconfig.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-ldso-disable-hwcap.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-libgcc-compat-main.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-libgcc-compat-ports.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-XPG7.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-defines.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-deps.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-fatalprepare.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-fd.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-gscope.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-kill_other.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-lowlevellock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-ptw.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-semaphore_h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-setclock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-signals.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-stacksize.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-thread_self.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-tst-sighandler.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-unwind.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-linuxthreads-weak.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-localedef-fix-trampoline.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-missing-linux_types.h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-mktemp.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-no-SOCK_NONBLOCK.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-no-pagesize.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-nss-overflow.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-nss-upgrade.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-o_cloexec.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-relro-mprotect.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-rtld.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-stdio-lock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-stubs_h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-sunrpc-dos.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-sysctl.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-tcsetaddr.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-tst-eintr1-eagain.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-tst-mktime2.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/local-tst-writev.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-CVE-2014-0475.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-accept4-hidden.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-at-pagesize.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-autotools.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-bits-fcntl_h-at.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-clock-settime.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-fileops-and-signals.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-fwrite-wur.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-getaddrinfo-lo.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-glob_h-ifdef.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-ldsodefs_rtld_debug.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-leading-zero-stack-guard.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-localedef-mmap.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-longdouble.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-missing-etc-hosts.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-mqueue-throw.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-nis-netgrp.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-nptl-invalid-td.patch
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-popen.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-resolv-assert.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-resolv-first-query-failure.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-resolv-init.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-rlimit-rttime.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-setlocale-alloca.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-stack-guard-quick-randomization.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/any/submitted-string2-strcmp.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/cvs-clone-cantunwind.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/cvs-ldconfig-cache-abi.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/cvs-make-get-set-swap-context.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/cvs-syscall-mcount.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/cvs-ucontext.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/local-atomic.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/local-eabi-wchar.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/local-ioperm.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/local-lowlevellock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/local-sigaction.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/local-soname-hack.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/submitted-armhf-triplet.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/unsubmitted-armhf-linker.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/unsubmitted-ldconfig-cache-abi.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/arm/unsubmitted-ldso-abi-check.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/cvs-cloexec-nonblock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/cvs-prlimit64.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/cvs-stackinfo.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/cvs-sys_procfs_h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/cvs-test-tls-support.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/local-EAGAIN.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/local-dlfptr.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/local-inlining.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/local-linuxthreads-gscope.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/local-linuxthreads.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/local-longjmp-chk.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/local-lowlevellock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/local-stack-grows-up.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/submitted-fadvise64_64.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/submitted-fcntl_h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/submitted-libm-hidden.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/submitted-lt.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hppa/submitted-nptl-carlos.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-DEV_BSIZE.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-IPV6_PKTINFO.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-O_CLOEXEC.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-SOL_IP.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-____longjmp_chk.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-catch-signal.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-critical-sections.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-dl-sysdep.c_SHARED.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-dup3-lock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-dup3.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-fork_ports.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-header-prot.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-hurd-recvfrom.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-hurd-socket-EAFNOSUPPORT.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-hurd_socket_server_indexcheck.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-if_freereq.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-ioctl-decode-argument.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-itimer-lock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-ldsodefs.h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-libc_stack_end.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-mach-nanosleep.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-mkdir_root.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-mlock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-mmap.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-null-pathname.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-posix2008.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-posix_opt.h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-psiginfo.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-readlinkat.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-sbrk.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-select-inputcheck.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-setresid.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-sgttyb.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-strtoul_PLT.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-struct_stat.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/cvs-symlink_dealloc.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/libpthread.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/libpthread_clean.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/libpthread_fix.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/libpthread_globsigdisp.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/libpthread_hurd_cond_wait.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/libpthread_nort.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/libpthread_sigmask.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/libpthread_stubs.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/libpthread_version.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/local-ED.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/local-clock_gettime_MONOTONIC.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/local-disable-ioctls.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/local-dl-dynamic-weak.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/local-enable-ldconfig.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/local-hurdsig-global-dispositions-version.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/local-madvise_warn.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/local-msg-nosignal.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/local-nice.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/local-select.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/submitted-AF_LINK.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/submitted-add-needed.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/submitted-exec_filename.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/submitted-fork_port_leak.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/submitted-getgroups.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/submitted-getlogin_r.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/submitted-init-first.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/submitted-net.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/submitted-ptsname.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/submitted-regex_internal.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/submitted-sendto.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-__i686_defined.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-_dl_random.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-bigmem.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-bits_atomic.h_multiple_threads.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-check_native.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-chflags.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-elfosabi_gnu.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-extern_inline.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-grantpt.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-gscope.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-hooks.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-hurdsig-SA_SIGINFO.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-hurdsig-boot-fix.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-hurdsig-fixes-2.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-hurdsig-fixes.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-hurdsig-global-dispositions.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-ioctl-base-types.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-libc_once.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-libpthread_depends.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-locarchive.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-no-hp-timing.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-ptrmangle.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-regenerate_errno.h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-sendmsg-SCM_RIGHTS.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-sysvshm.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-thread-cancel.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-tls.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-tlsdesc.sym.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-ttyname_ERANGE.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/tg-unlockpt-chroot.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/unsubmitted-gcc-4.1-init-first.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/unsubmitted-gnumach.defs.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/unsubmitted-mremap.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/unsubmitted-pthread.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/unsubmitted-pthread_posix-option.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/unsubmitted-setitimer_fix.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/unsubmitted-single-hurdselect-timeout.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/hurd-i386/unsubmitted-tls.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/i386/cvs-cacheinfo.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/i386/local-biarch.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/i386/local-clone.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/i386/local-cmov.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/i386/local-cpuid-level2.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/i386/local-linuxthreads-gscope.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/i386/local-pthread_cond_wait.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/i386/submitted-i686-timing.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/ia64/local-dlfptr.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/ia64/submitted-libm.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/ia64/submitted-sysconf.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-config_h_in.patch
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-dosavesse.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-getaddrinfo-freebsd-kernel.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-grantpt.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-initgroups-order.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-linuxthreads29.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-memusage_no_mremap.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-nosavesse.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-pthread_at_fork.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-scripts.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-sys_queue_h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-sysdeps.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-undef-glibc.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/local-use-thr-primitives.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/kfreebsd/submitted-libc_once.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/locale/LC_COLLATE-keywords-ordering.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/locale/LC_IDENTIFICATION-optional-fields.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/locale/check-unknown-symbols.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/locale/fix-LC_COLLATE-rules.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/locale/locale-print-LANGUAGE.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/locale/preprocessor-collate-uli-sucks.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/locale/preprocessor-collate.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/cvs-de_AT-Februar.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/cvs-es-lc_numeric.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/cvs-rupee.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/cvs-rupeesign.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/cy_GB-first_weekday.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/first_weekday.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/fix-lang.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/fo_FO-date_fmt.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/fr_CA-first_weekday.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/fr_CH-first_weekday.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/fr_LU-first_weekday.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/local-all-no-archive.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-C.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-bem-en_ZA.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-csb_PL.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-de_LI.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-en_DK.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-eo_EO.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-et_EE.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-eu_FR.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-ff_SN.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-hsb_DE.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-ia.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-ku_TR.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-nb_NO.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-os_RU.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-se_NO.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-sv_FI.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-sw.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locale-zh_TW.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locales-fr.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locales_CH.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/locales_GB.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/new-valencian-locale.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/sort-UTF8-first.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/submitted-bz9725-locale-sv_SE.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/submitted-bz9732-dz_BT-collation.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/submitted-bz9912-locale-ru_UA.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/submitted-de_AT-mon.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/submitted-en_AU-date_fmt.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/submitted-es_MX-decimal_point.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/submitted-translit-colon.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/supported.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/tailor-iso14651_t1-common.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/tailor-iso14651_t1.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/localedata/tl_PH-yesexpr.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/m32r/local-ports-m32r.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/m68k/cvs-byteswap.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/m68k/local-compat.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/m68k/local-dwarf2-buildfix.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/m68k/local-fpic.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/m68k/local-mathinline_h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/m68k/local-reloc.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/m68k/submitted-gcc34-seccomment.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/mips/cvs-backtrace.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/mips/cvs-dlopen-lazy.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/mips/cvs-prlimit64.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/mips/local-lowlevellock.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/mips/local-r10k.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/mips/submitted-dl-platform.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/mips/submitted-rld_map.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/powerpc/local-libgcc_eh-ld.so.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/powerpc/submitted-ifunc.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/s390/cvs-iconv-z9-109.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/s390/cvs-libm-ulps.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/s390/cvs-vsyscalls.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/s390/submitted-nexttowardf.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/series
/usr/src/glibc/debian/patches/series.hurd-i386
/usr/src/glibc/debian/patches/series.kfreebsd-amd64
/usr/src/glibc/debian/patches/series.kfreebsd-i386
/usr/src/glibc/debian/patches/sparc/cvs-fcntl_h.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/sparc/cvs-ifunc.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/sparc/cvs-rlimits.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/sparc/local-fork.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/sparc/local-sparcv9-target.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/sparc/submitted-bzero.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/sparc/submitted-timing.diff
/usr/src/glibc/debian/patches/svn-updates.diff
/usr/src/glibc/debian/po/POTFILES.in
/usr/src/glibc/debian/po/ar.po
/usr/src/glibc/debian/po/ca.po
/usr/src/glibc/debian/po/cs.po
/usr/src/glibc/debian/po/da.po
/usr/src/glibc/debian/po/de.po
/usr/src/glibc/debian/po/el.po
/usr/src/glibc/debian/po/es.po
/usr/src/glibc/debian/po/eu.po
/usr/src/glibc/debian/po/fi.po
/usr/src/glibc/debian/po/fr.po
/usr/src/glibc/debian/po/gl.po
/usr/src/glibc/debian/po/hu.po
/usr/src/glibc/debian/po/it.po
/usr/src/glibc/debian/po/ja.po
/usr/src/glibc/debian/po/ko.po
/usr/src/glibc/debian/po/lt.po
/usr/src/glibc/debian/po/ml.po
/usr/src/glibc/debian/po/nb.po
/usr/src/glibc/debian/po/nl.po
/usr/src/glibc/debian/po/pl.po
/usr/src/glibc/debian/po/pt.po
/usr/src/glibc/debian/po/pt_BR.po
/usr/src/glibc/debian/po/ro.po
/usr/src/glibc/debian/po/ru.po
/usr/src/glibc/debian/po/sk.po
/usr/src/glibc/debian/po/sv.po
/usr/src/glibc/debian/po/ta.po
/usr/src/glibc/debian/po/templates.pot
/usr/src/glibc/debian/po/tr.po
/usr/src/glibc/debian/po/uk.po
/usr/src/glibc/debian/po/vi.po
/usr/src/glibc/debian/po/zh_CN.po
/usr/src/glibc/debian/quiltrc
/usr/src/glibc/debian/rules
/usr/src/glibc/debian/rules.d/build.mk
/usr/src/glibc/debian/rules.d/control.mk
/usr/src/glibc/debian/rules.d/debhelper.mk
/usr/src/glibc/debian/rules.d/info.mk
/usr/src/glibc/debian/rules.d/quilt.mk
/usr/src/glibc/debian/rules.d/stage1.mk
/usr/src/glibc/debian/rules.d/tarball.mk
/usr/src/glibc/debian/script.in/nohwcap.sh
/usr/src/glibc/debian/script.in/nsscheck.sh
/usr/src/glibc/debian/shlibs-add-udebs
/usr/src/glibc/debian/shlibver
/usr/src/glibc/debian/source/format
/usr/src/glibc/debian/source/lintian-overrides
/usr/src/glibc/debian/symbols.wildcards
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/alpha.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/amd64.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/arm.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/armeb.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/armel.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/armhf.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/hppa.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/hurd-i386.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/hurd.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/i386.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/ia64.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/kfreebsd-amd64.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/kfreebsd-i386.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/kfreebsd.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/linux.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/m32r.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/m68k.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/mips.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/mipsel.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/powerpc.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/powerpcspe.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/ppc64.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/s390.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/s390x.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/sh4.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/sparc.mk
/usr/src/glibc/debian/sysdeps/sparc64.mk
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/README
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/compare.sh
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/convertlog.sh
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-alpha-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-alphaev67-linux-gnu-alphaev67
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-arm-linux-gnueabi-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-arm-linux-gnueabihf-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-hppa-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-i486-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-i486-kfreebsd-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-i486-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-i686-gnu-i386
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-i686-gnu-i686
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-i686-gnu-xen
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-i686-kfreebsd-gnu-i386
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-i686-kfreebsd-gnu-i686
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-i686-linux-gnu-i386
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-i686-linux-gnu-i686
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-i686-linux-gnu-xen
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-ia64-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-m68k-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-mips-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-mips32-linux-gnu-mipsn32
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-mips32el-linux-gnu-mipsn32
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-mips64-linux-gnu-mips64
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-mips64el-linux-gnu-mips64
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-mipsel-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-powerpc-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-powerpc-linux-gnuspe-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-powerpc64-linux-gnu-ppc64
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-s390-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-s390x-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-s390x-linux-gnu-s390
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-s390x-linux-gnu-s390x
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-sparc-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-sparc64-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-sparc64-linux-gnu-sparc64
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-x86_64-kfreebsd-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-x86_64-linux-gnu-amd64
/usr/src/glibc/debian/testsuite-checking/expected-results-x86_64-linux-gnu-libc
/usr/src/glibc/debian/watch
/usr/src/glibc/eglibc-2.13.tar.xz