Filförteckning för paketet dl10n i wheezy för arkitekturen all

/usr/bin/dl10n-check
/usr/bin/dl10n-html
/usr/bin/dl10n-mail
/usr/bin/dl10n-nmu
/usr/bin/dl10n-pts
/usr/bin/dl10n-spider
/usr/bin/dl10n-txt
/usr/share/doc/dl10n/changelog.gz
/usr/share/doc/dl10n/copyright
/usr/share/man/man1/dl10n-html.1p.gz
/usr/share/man/man1/dl10n-mail.1p.gz
/usr/share/man/man1/dl10n-spider.1p.gz
/usr/share/man/man3/Debian::L10n::BTS.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Debian::L10n::Db.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Debian::L10n::Debconf.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Debian::L10n::Html.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Debian::L10n::Mail.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Debian::L10n::Spider.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Debian::L10n::Utils.3pm.gz
/usr/share/perl5/Debian/L10n/BTS.pm
/usr/share/perl5/Debian/L10n/Db.pm
/usr/share/perl5/Debian/L10n/Debconf.pm
/usr/share/perl5/Debian/L10n/Html.pm
/usr/share/perl5/Debian/L10n/Mail.pm
/usr/share/perl5/Debian/L10n/Spider.pm
/usr/share/perl5/Debian/L10n/Utils.pm