Filförteckning för paketet cp2k-data i wheezy för arkitekturen all

/usr/share/cp2k/BASIS_ADMM
/usr/share/cp2k/BASIS_MOLOPT
/usr/share/cp2k/BASIS_SET
/usr/share/cp2k/EMSL_BASIS_SETS
/usr/share/cp2k/GTH_BASIS_SETS
/usr/share/cp2k/GTH_POTENTIALS
/usr/share/cp2k/MM_POTENTIAL
/usr/share/cp2k/POTENTIAL
/usr/share/cp2k/charmm.pot
/usr/share/cp2k/dftd3.dat
/usr/share/cp2k/nonscc/bb
/usr/share/cp2k/nonscc/bc
/usr/share/cp2k/nonscc/bh
/usr/share/cp2k/nonscc/bn
/usr/share/cp2k/nonscc/cb
/usr/share/cp2k/nonscc/cc
/usr/share/cp2k/nonscc/cf
/usr/share/cp2k/nonscc/ch
/usr/share/cp2k/nonscc/clcl_exp
/usr/share/cp2k/nonscc/clk_exp
/usr/share/cp2k/nonscc/clli_exp
/usr/share/cp2k/nonscc/clna_exp
/usr/share/cp2k/nonscc/cn
/usr/share/cp2k/nonscc/co
/usr/share/cp2k/nonscc/csc
/usr/share/cp2k/nonscc/csi
/usr/share/cp2k/nonscc/fc
/usr/share/cp2k/nonscc/ff
/usr/share/cp2k/nonscc/fh
/usr/share/cp2k/nonscc/hb
/usr/share/cp2k/nonscc/hh
/usr/share/cp2k/nonscc/hh0
/usr/share/cp2k/nonscc/kcl_exp
/usr/share/cp2k/nonscc/kk_exp
/usr/share/cp2k/nonscc/licl_exp
/usr/share/cp2k/nonscc/lili_exp
/usr/share/cp2k/nonscc/momo
/usr/share/cp2k/nonscc/mos
/usr/share/cp2k/nonscc/nacl_exp
/usr/share/cp2k/nonscc/nana_exp
/usr/share/cp2k/nonscc/nb
/usr/share/cp2k/nonscc/nbnb
/usr/share/cp2k/nonscc/nbs
/usr/share/cp2k/nonscc/nc
/usr/share/cp2k/nonscc/nh
/usr/share/cp2k/nonscc/nn
/usr/share/cp2k/nonscc/no
/usr/share/cp2k/nonscc/nonscc_parameter
/usr/share/cp2k/nonscc/nsc
/usr/share/cp2k/nonscc/nsi
/usr/share/cp2k/nonscc/oc
/usr/share/cp2k/nonscc/oh
/usr/share/cp2k/nonscc/on
/usr/share/cp2k/nonscc/oo
/usr/share/cp2k/nonscc/osi
/usr/share/cp2k/nonscc/osi-d
/usr/share/cp2k/nonscc/pp
/usr/share/cp2k/nonscc/scc
/usr/share/cp2k/nonscc/scn
/usr/share/cp2k/nonscc/scsc
/usr/share/cp2k/nonscc/sic
/usr/share/cp2k/nonscc/sih
/usr/share/cp2k/nonscc/sih-d
/usr/share/cp2k/nonscc/sin
/usr/share/cp2k/nonscc/sio
/usr/share/cp2k/nonscc/sio-d
/usr/share/cp2k/nonscc/sisi
/usr/share/cp2k/nonscc/sisi-d
/usr/share/cp2k/nonscc/smo
/usr/share/cp2k/nonscc/snb
/usr/share/cp2k/nonscc/ss
/usr/share/cp2k/scc/cc.spl
/usr/share/cp2k/scc/ch.spl
/usr/share/cp2k/scc/cn.spl
/usr/share/cp2k/scc/co.spl
/usr/share/cp2k/scc/cp.spl
/usr/share/cp2k/scc/cs.spl
/usr/share/cp2k/scc/czn.spl
/usr/share/cp2k/scc/hc.spl
/usr/share/cp2k/scc/hh.spl
/usr/share/cp2k/scc/hn.spl
/usr/share/cp2k/scc/ho.spl
/usr/share/cp2k/scc/hp.spl
/usr/share/cp2k/scc/hs.spl
/usr/share/cp2k/scc/hzn.spl
/usr/share/cp2k/scc/nc.spl
/usr/share/cp2k/scc/nh.spl
/usr/share/cp2k/scc/nn.spl
/usr/share/cp2k/scc/no.spl
/usr/share/cp2k/scc/np.spl
/usr/share/cp2k/scc/ns.spl
/usr/share/cp2k/scc/nzn.spl
/usr/share/cp2k/scc/oc.spl
/usr/share/cp2k/scc/oh.spl
/usr/share/cp2k/scc/on.spl
/usr/share/cp2k/scc/oo.spl
/usr/share/cp2k/scc/op.spl
/usr/share/cp2k/scc/os.spl
/usr/share/cp2k/scc/ozn.spl
/usr/share/cp2k/scc/pc.spl
/usr/share/cp2k/scc/ph.spl
/usr/share/cp2k/scc/pn.spl
/usr/share/cp2k/scc/po.spl
/usr/share/cp2k/scc/pp.spl
/usr/share/cp2k/scc/ps.spl
/usr/share/cp2k/scc/sc.spl
/usr/share/cp2k/scc/scc_parameter
/usr/share/cp2k/scc/sh.spl
/usr/share/cp2k/scc/sn.spl
/usr/share/cp2k/scc/so.spl
/usr/share/cp2k/scc/sp.spl
/usr/share/cp2k/scc/ss.spl
/usr/share/cp2k/scc/szn.spl
/usr/share/cp2k/scc/uff_table
/usr/share/cp2k/scc/znc.spl
/usr/share/cp2k/scc/znh.spl
/usr/share/cp2k/scc/znn.spl
/usr/share/cp2k/scc/zno.spl
/usr/share/cp2k/scc/zns.spl
/usr/share/cp2k/scc/znzn.spl
/usr/share/cp2k/t_c_g.dat
/usr/share/cp2k/uff_table
/usr/share/doc/cp2k-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cp2k-data/copyright