Filförteckning för paketet ckport-database i wheezy för arkitekturen all

/usr/lib/ckport/db/c99
/usr/lib/ckport/db/gnu
/usr/lib/ckport/db/posix
/usr/lib/ckport/db/security
/usr/lib/ckport/db/win32
/usr/share/doc/ckport-database/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ckport-database/changelog.gz
/usr/share/doc/ckport-database/copyright