Filförteckning för paketet asterisk-prompt-es-co i wheezy för arkitekturen all

/usr/share/asterisk/sounds/digits/es
/usr/share/asterisk/sounds/es/agent-alreadyon.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/agent-incorrect.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/agent-loggedoff.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/agent-loginok.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/agent-newlocation.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/agent-pass.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/agent-user.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/auth-incorrect.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/auth-thankyou.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/beep.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/beeperr.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-adminmenu.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-enteringno.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-errormenu.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-getchannel.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-getconfno.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-getpin.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-hasjoin.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-hasleft.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-invalid.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-invalidpin.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-kicked.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-leaderhasleft.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-locked.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-lockednow.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-muted.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-noempty.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-onlyone.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-onlyperson.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-otherinparty.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-placeintoconf.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-thereare.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-unlocked.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-unlockednow.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-unmuted.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-usermenu.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-userswilljoin.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-userwilljoin.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/conf-waitforleader.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/demo-echodone.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/demo-echotest.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/demo-enterkeywords.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/demo-nomatch.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/demo-thanks.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/0.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/1.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/10.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/11.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/12.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/13.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/14.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/15.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/16.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/17.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/18.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/19.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/2.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/20.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/21.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/22.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/23.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/24.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/25.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/26.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/27.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/28.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/29.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/3.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/30.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/4.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/40.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/5.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/50.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/6.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/60.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/7.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/70.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/8.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/80.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/9.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/90.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/a-m.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/day-0.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/day-1.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/day-2.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/day-3.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/day-4.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/day-5.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/day-6.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/dollars.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-1.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-10.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-11.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-12.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-13.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-14.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-15.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-16.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-17.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-18.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-19.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-2.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-20.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-21.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-22.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-23.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-24.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-25.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-26.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-27.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-28.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-29.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-3.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-30.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-4.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-5.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-6.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-7.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-8.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/h-9.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/hundred.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/million.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/minus.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/mon-0.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/mon-1.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/mon-10.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/mon-11.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/mon-2.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/mon-3.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/mon-4.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/mon-5.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/mon-6.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/mon-7.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/mon-8.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/mon-9.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/oclock.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/oh.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/p-m.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/pound.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/star.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/thousand.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/today.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/tomorrow.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/digits/yesterday.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/dir-instr.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/dir-intro-fn.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/dir-intro.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/dir-nomatch.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/dir-nomore.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/dollar.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/dollars.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/hours.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/invalid.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/minutes.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/pbx-invalid.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/pbx-invalidpark.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/pbx-transfer.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/percent.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/pesos.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/plus.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/privacy-incorrect.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/privacy-prompt.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/privacy-unident.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/queue-callswaiting.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/queue-holdtime.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/queue-less-than.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/queue-minutes.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/queue-periodic-announce.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/queue-reporthold.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/queue-seconds.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/queue-thankyou.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/queue-thereare.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/queue-youarenext.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/seconds.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/spy-agent.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/spy-h323.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/spy-iax.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/spy-mgcp.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/spy-sip.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/spy-skinny.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/spy-zap.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/ss-noservice.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/transfer-otro.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/transfer.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/transfer2.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/tt-allbusy.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-Cust1.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-Cust2.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-Cust3.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-Cust4.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-Cust5.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-Family.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-Friends.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-INBOX.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-INBOXs.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-Old.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-Olds.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-Work.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-advopts.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-and.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-calldiffnum.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-delete.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-deleted.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-dialout.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-enter-num-to-call.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-extension.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-first.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-for.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-forward.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-forwardoptions.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-from-extension.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-from-phonenumber.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-from.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-goodbye.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-helpexit.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-incorrect-mailbox.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-incorrect.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-instructions.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-intro.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-isonphone.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-isunavail.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-last.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-leavemsg.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-login.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-mailboxfull.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-message.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-messages.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-minutes.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-mismatch.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-msginstruct.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-msgsaved.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-newpassword.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-next.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-no.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-nobodyavail.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-nobox.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-nomore.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-nonumber.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-num-i-have.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-onefor.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-options.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-opts.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-passchanged.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-password.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-press.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-prev.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-reachoper.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-rec-busy.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-rec-name.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-rec-temp.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-rec-unv.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-received.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-reenterpassword.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-repeat.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-review.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-saved.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-savedto.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-savefolder.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-savemessage.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-saveoper.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-sorry.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-star-cancel.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-starmain.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-tempgreeting.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-tempgreeting2.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-tempremoved.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-then-pound.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-theperson.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-tocallback.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-tocallnum.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-tocancel.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-tocancelmsg.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-toenternumber.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-toforward.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-tohearenv.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-tomakecall.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-tooshort.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-toreply.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-torerecord.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-undelete.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-undeleted.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-unknown-caller.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-whichbox.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-youhave.gsm
/usr/share/asterisk/sounds/es/vm-youhaveno.gsm
/usr/share/doc/asterisk-prompt-es-co/LEEME
/usr/share/doc/asterisk-prompt-es-co/LICENCIA.gz
/usr/share/doc/asterisk-prompt-es-co/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/asterisk-prompt-es-co/copyright