Filförteckning för paketet algotutor i wheezy för arkitekturen all

/usr/bin/algotutor
/usr/share/algotutor/BST.pm
/usr/share/algotutor/Board.pm
/usr/share/algotutor/Collection.pm
/usr/share/algotutor/Configurable.pm
/usr/share/algotutor/DCEdge.pm
/usr/share/algotutor/Edge.pm
/usr/share/algotutor/Graph.pm
/usr/share/algotutor/Heap.pm
/usr/share/algotutor/Line.pm
/usr/share/algotutor/Makefile
/usr/share/algotutor/PQueue.pm
/usr/share/algotutor/RBTree.pm
/usr/share/algotutor/RecCanvas.pm
/usr/share/algotutor/RecDialog.pm
/usr/share/algotutor/TreeNode.pm
/usr/share/algotutor/Vector.pm
/usr/share/algotutor/Vector2.pm
/usr/share/algotutor/Vector3.pm
/usr/share/algotutor/Vertex.pm
/usr/share/algotutor/algotutor
/usr/share/algotutor/algotutor.ps
/usr/share/algotutor/basic.pl
/usr/share/algotutor/cgeom/dom
/usr/share/algotutor/cgeom/graham
/usr/share/algotutor/cgeom/utils
/usr/share/algotutor/data/countries.gr
/usr/share/algotutor/data/lv.gr
/usr/share/algotutor/data/pts1.gr
/usr/share/algotutor/data/randgrid.gr
/usr/share/algotutor/data/simple.gr
/usr/share/algotutor/data/trc.gr
/usr/share/algotutor/data/tt.gr
/usr/share/algotutor/dependency.txt
/usr/share/algotutor/doc/ChangeLog
/usr/share/algotutor/doc/algotutor.1
/usr/share/algotutor/doc/algotutor.html
/usr/share/algotutor/doc/algotutor.php
/usr/share/algotutor/doc/algotutor.shtml
/usr/share/algotutor/doc/algowriter.php
/usr/share/algotutor/doc/bst.png
/usr/share/algotutor/doc/core.css
/usr/share/algotutor/doc/developer.php
/usr/share/algotutor/doc/dijk.png
/usr/share/algotutor/doc/footer.en.php
/usr/share/algotutor/doc/gen_at_graph.1
/usr/share/algotutor/doc/gen_at_graph.html
/usr/share/algotutor/doc/gen_at_graph.php
/usr/share/algotutor/doc/gen_at_graph.shtml
/usr/share/algotutor/doc/gpl.html
/usr/share/algotutor/doc/header.en.php
/usr/share/algotutor/doc/index.php
/usr/share/algotutor/doc/index.tw.php
/usr/share/algotutor/doc/light.css
/usr/share/algotutor/doc/q6.en.php
/usr/share/algotutor/doc/q6.php
/usr/share/algotutor/doc/q61.png
/usr/share/algotutor/doc/q62.png
/usr/share/algotutor/doc/q63.gr
/usr/share/algotutor/doc/q63.png
/usr/share/algotutor/doc/to_do.txt
/usr/share/algotutor/doc/user.php
/usr/share/algotutor/dp/flwa
/usr/share/algotutor/dp/lcs
/usr/share/algotutor/dp/matrixchain
/usr/share/algotutor/etc/algotutor
/usr/share/algotutor/gen_at_graph
/usr/share/algotutor/graph/flwa
/usr/share/algotutor/graph/pfs
/usr/share/algotutor/icon.ps
/usr/share/algotutor/icon16.png
/usr/share/algotutor/icon32.png
/usr/share/algotutor/icon64.png
/usr/share/algotutor/utilalgo
/usr/share/doc/algotutor/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/algotutor/copyright
/usr/share/doc/algotutor/dependency.txt
/usr/share/doc/algotutor/html/algotutor.shtml.gz
/usr/share/doc/algotutor/html/gen_at_graph.shtml
/usr/share/man/man1/algotutor.1.gz
/usr/share/man/man1/gen_at_graph.1.gz