Filförteckning för paketet acpi-support i wheezy för arkitekturen all

/etc/acpi/always-mute.sh
/etc/acpi/asus-brn-down.sh
/etc/acpi/asus-brn-up.sh
/etc/acpi/asus-touchpad.sh
/etc/acpi/asus-wireless.sh
/etc/acpi/batterybtn.sh
/etc/acpi/ejectbtn.sh
/etc/acpi/events/ac
/etc/acpi/events/asus-brightness-down
/etc/acpi/events/asus-brightness-up
/etc/acpi/events/asus-f8sv-touchpad
/etc/acpi/events/asus-media-eject
/etc/acpi/events/asus-rotate
/etc/acpi/events/asus-touchpad
/etc/acpi/events/asus-video
/etc/acpi/events/asus-wireless-off
/etc/acpi/events/asus-wireless-on
/etc/acpi/events/asus-wireless-wlan
/etc/acpi/events/battery
/etc/acpi/events/ibm-wireless
/etc/acpi/events/lenovo-touchpad
/etc/acpi/events/lenovo-undock
/etc/acpi/events/lidbtn
/etc/acpi/events/panasonic-lockbtn
/etc/acpi/events/sleepbtn
/etc/acpi/events/sony-brightness-down
/etc/acpi/events/sony-brightness-up
/etc/acpi/events/sony-eject
/etc/acpi/events/sony-mute
/etc/acpi/events/sony-sleep
/etc/acpi/events/sony-volume-down
/etc/acpi/events/sony-volume-up
/etc/acpi/events/suspendbtn
/etc/acpi/events/thinkpad-cmos
/etc/acpi/events/thinkpad-mute
/etc/acpi/events/thinkpad-volume-down
/etc/acpi/events/thinkpad-volume-up
/etc/acpi/events/thinkpad-wireless-wlan
/etc/acpi/events/tosh-battery
/etc/acpi/events/tosh-hibernate
/etc/acpi/events/tosh-ibutton
/etc/acpi/events/tosh-lock
/etc/acpi/events/tosh-mail
/etc/acpi/events/tosh-media
/etc/acpi/events/tosh-next
/etc/acpi/events/tosh-play
/etc/acpi/events/tosh-prev
/etc/acpi/events/tosh-stop
/etc/acpi/events/tosh-wireless
/etc/acpi/events/tosh-www
/etc/acpi/ibm-wireless.sh
/etc/acpi/if-asus-not-eee.sh
/etc/acpi/lid.sh
/etc/acpi/lockbtn.sh
/etc/acpi/mailbtn.sh
/etc/acpi/mediabtn.sh
/etc/acpi/mutebtn.sh
/etc/acpi/nextbtn.sh
/etc/acpi/playbtn.sh
/etc/acpi/power.sh
/etc/acpi/prevbtn.sh
/etc/acpi/rotatescreen.sh
/etc/acpi/screenblank.sh
/etc/acpi/sleep_suspend.sh
/etc/acpi/sleep_suspendbtn.sh
/etc/acpi/sonybright.sh
/etc/acpi/stopbtn.sh
/etc/acpi/thinkpad-stretchortouchpad.sh
/etc/acpi/tosh-wireless.sh
/etc/acpi/undock.sh
/etc/acpi/videobtn.sh
/etc/acpi/voldownbtn.sh
/etc/acpi/volupbtn.sh
/etc/acpi/webbtn.sh
/etc/default/acpi-support
/etc/init.d/acpi-support
/usr/share/acpi-support/device-funcs
/usr/share/acpi-support/key-constants
/usr/share/acpi-support/screenblank
/usr/share/acpi-support/state-funcs
/usr/share/doc/acpi-support/README
/usr/share/doc/acpi-support/README.Debian
/usr/share/doc/acpi-support/README.asus
/usr/share/doc/acpi-support/README.thinkpad
/usr/share/doc/acpi-support/README.toshiba
/usr/share/doc/acpi-support/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/acpi-support/copyright
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/ac.d/90-hdparm.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/battery.d/90-hdparm.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/prepare.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/10-thinkpad-standby-led.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/11-video-pci-restore.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/13-855-resolution-set.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/15-video-post.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/17-video-restore.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/35-modules-load.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/40-infra-red.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/49-855-resolution-set.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/50-framebuffer-enable.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/50-tosh-restore-brightness.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/55-screen.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/58-proc-sysfs-restore-state.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/60-asus-wireless-led.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/62-ifup.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/65-console.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/67-sound.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/69-services.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/72-acpi-pain.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/89-asus-restore-brightness.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/90-hdparm.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/90-thinkpad-unstandby-led.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/90-xscreensaver.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/95-laptop-mode.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.d/98-acpi-unlock.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/resume.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/start.d/90-hdparm.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/01-laptop-mode.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/05-acpi-lock.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/10-thinkpad-standby-led.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/30-proc-sysfs-save-state.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/50-irda-stop.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/50-tosh-save-brightness.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/55-down-interfaces.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/60-generate-modules-list.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/65-services-stop.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/70-modules-unload.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/75-console-switch.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/80-video-vesa-state.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/81-video-pci-state.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/85-alsa-state.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspend.d/90-framebuffer-stop.sh
/usr/share/doc/acpi-support/examples/acpi/suspendorhibernate.gz
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/56548.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/ASUSTeK Computer Inc..config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/Acer, inc..config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/Acer.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/Compaq.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/Dell Computer Corporation.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/Dell Inc..config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/ECS.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/FUJITSU SIEMENS.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/FUJITSU.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/Hewlett-Packard.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/IBM.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/NEC Computers International.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/SHARP Corporation.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/Samsung Electronics.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/Sony Corporation.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/config/TOSHIBA.config
/usr/share/doc/acpi-support/examples/default/acpi-support.gz
/usr/share/doc/acpi-support/examples/init.d/vbesave
/usr/share/lintian/overrides/acpi-support