alla flaggor

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Du har sökt efter paket vars namn innehåller tar i alla sviter, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 29 paket.

Ditt nyckelord var för allmänt, och på grund av optimeringar kan vissa resultat ha dolts.
Försök använda ett längre, eller flera, nyckelord.

Exakta träffar

Paketet tar

Andra träffar

Paketet tar-dbgsym

Paketet tar-doc

Paketet tar-scripts

Paketet tar-split

Paketet tar-split-dbgsym

Paketet tarantool

Paketet tarantool-client

Paketet tarantool-client-dbg

Paketet tarantool-common

Paketet tarantool-dbg

Paketet tarantool-dev

Paketet tarantool-lts

Paketet tarantool-lts-client

Paketet tarantool-lts-common

Paketet tarantool-lts-dev

Paketet tarantool-lts-modules

Paketet tarantool-lts-mysql-module

Paketet tarantool-lts-postgresql-module

Paketet tarantool-lts-sophia-module

Paketet tarantool-mysql-plugin

Paketet tarantool-plugins

Paketet tarantool-postgresql-plugin

Paketet tardiff

Paketet tardy

Paketet tardy-dbgsym

Paketet targetcli

Paketet targetcli-fb

Paketet tart