Filförteckning för paketet kvirc i stretch för arkitekturen mips64el

/usr/bin/kvirc
/usr/lib/mime/packages/kvirc
/usr/share/applications/kvirc.desktop
/usr/share/doc/kvirc/README.Debian
/usr/share/doc/kvirc/README.gz
/usr/share/doc/kvirc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kvirc/changelog.gz
/usr/share/doc/kvirc/copyright
/usr/share/man/de/man1/kvirc.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/kvirc.1.gz
/usr/share/man/it/man1/kvirc.1.gz
/usr/share/man/man1/kvirc.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/kvirc.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/kvirc.1.gz