Filförteckning för paketet adun-core i stretch för arkitekturen mips

/usr/bin/AdunCore
/usr/bin/AdunServer
/usr/include/GNUstep/AdunKernel
/usr/include/GNUstep/Base/AdBaseFunctions.h
/usr/include/GNUstep/Base/AdForceFieldFunctions.h
/usr/include/GNUstep/Base/AdGeneralizedBornFunctions.h
/usr/include/GNUstep/Base/AdLinkedList.h
/usr/include/GNUstep/Base/AdMatrix.h
/usr/include/GNUstep/Base/AdQuadratureFunctions.h
/usr/include/GNUstep/Base/AdQuaternion.h
/usr/include/GNUstep/Base/AdSorter.h
/usr/include/GNUstep/Base/AdVector.h
/usr/include/GNUstep/Base/AdVolumeFunctions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Headers
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdCommandInterface.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdController.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdCoreAdditions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdCoreCommand.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdDataSources.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdEndSimulationCommand.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdForceFieldTerm.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdFrameworkFunctions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdGridDelegate.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdIndexSetConversions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdMatrixModification.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdMemento.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdServerInterface.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdStatusCommand.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunAmberForceField.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunBerendsenThermostat.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunCellListHandler.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunCharmmForceField.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunCheckpointManager.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunConfigurationGenerator.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunContainerDataSource.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunController.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunCore.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunCuboidBox.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunDataMatrix.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunDataSet.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunDataSource.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunDefinitions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunDynamics.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunElementSelection.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunEllipsoidBox.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunEnzymixForceField.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunFileSystemSimulationStorage.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunForceField.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunForceFieldCollection.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunGRFNonbondedTerm.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunGrid.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunHarmonicConstraintTerm.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunIOManager.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunInteractionSystem.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunKernel.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunLangevinThermostat.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunLinkedList.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunListHandler.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunMatrixStructureCoder.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunMemoryManager.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunMinimiser.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunModelObject.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunMolecularMechanicsForceField.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunMoleculeCavity.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunMultithreadedNonbondedTerm.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunNonbondedTerm.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunPureNonbondedTerm.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunSCAAS.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunShiftedNonbondedTerm.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunSimpleListHandler.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunSimulationData.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunSimulator.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunSmoothedGBTerm.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunSphericalBox.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunSystem.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunSystemCollection.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunTemplateProcessor.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunTimer.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunTrajectory.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Headers
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTAlPos.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTAtom.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTAtomFactory.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTChain.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTChainFactory.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTCompressedFileStream.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTCoordinates.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTFileStream.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTMatrix.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTMatrix44.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTMatrix53.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTPairwiseSequenceAlignment.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTPairwiseStrxAlignment.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTQuaternion.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTResidue.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTResidueFactory.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTSelection.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTStream.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTString.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTStructure.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTStructureFactory.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTSubstitutionMatrix.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MTVector.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MolTalk.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Headers
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/PDBConfigurationBuilder.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULAnalysisManager.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULAnalysisPlugin.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULConfigurationBuilder.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULConfigurationPlugin.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULDatabaseIndex.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULDatabaseInterface.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULDatabaseSimulationIndex.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULFileSystemDatabaseBackend.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULFramework.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULFrameworkDefinitions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULFrameworkFunctions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULIOManager.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULInteractionsBuilder.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULMenuExtensions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULMerger.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULMergerDelegate.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULProcess.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULProcessManager.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULServerInterface.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULServerManager.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULSimpleMergerDelegate.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULSystem.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULSystemBuilder.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULSystemController.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULTemplate.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULTopologyFrameBuilder.h
/usr/include/GNUstep/MolTalk
/usr/include/GNUstep/ULApplicationScripting/STTranscript.h
/usr/include/GNUstep/ULApplicationScripting/ULScriptManager.h
/usr/include/GNUstep/ULFramework
/usr/include/GNUstep/ULSQLDatabaseBackend/ULSQLDatabaseBackend.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/ULAtomListNode.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/ULClassNode.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/ULConnectivityNode.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/ULInteractionNode.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/ULMolecularLibraryNode.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/ULMolecularLibraryTree.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/ULMoleculeClassNode.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/ULMoleculeNode.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/ULParameterNode.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/ULParameterTree.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/ULTopologyNode.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/XMLDocumentRoot.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/XMLLib.h
/usr/include/GNUstep/XMLLib/XMLNode.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/AdunKernel
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Headers
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Resources
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/AdunKernel
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/Headers
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/Resources
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/libAdunKernel.so
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/libAdunKernel.so.0
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/libAdunKernel.so.0.13
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/Current
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/libAdunKernel.so
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Headers
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/MolTalk
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Resources
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/Headers
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/MolTalk
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/Resources
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/libMolTalk.so
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/libMolTalk.so.3
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/libMolTalk.so.3.0.1
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/Current
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/libMolTalk.so
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Headers
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Resources
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/ULFramework
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/Headers
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/Resources
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ULFramework
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/libULFramework.so
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/libULFramework.so.0
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/libULFramework.so.0.6
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/Current
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/libULFramework.so
/usr/lib/adun.app/libAdunKernel.so
/usr/lib/adun.app/libAdunKernel.so.0
/usr/lib/adun.app/libAdunKernel.so.0.13
/usr/lib/adun.app/libMolTalk.so
/usr/lib/adun.app/libMolTalk.so.3
/usr/lib/adun.app/libMolTalk.so.3.0.1
/usr/lib/adun.app/libULFramework.so
/usr/lib/adun.app/libULFramework.so.0
/usr/lib/adun.app/libULFramework.so.0.6
/usr/lib/adun.app/libXMLLib.so
/usr/lib/adun.app/libXMLLib.so.0
/usr/lib/adun.app/libXMLLib.so.0.1
/usr/lib/adun.app/libadun_base.so
/usr/lib/adun.app/libadun_base.so.0
/usr/lib/adun.app/libadun_base.so.0.0.1
/usr/share/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Resources
/usr/share/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/GBSWData/OptimisedCoefficients.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/GBSWData/PBBornRadii.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/Info-gnustep.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/AdunKernel.framework/Versions/0/ScriptingInfo.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Resources
/usr/share/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/Info-gnustep.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/MolTalk.framework/Versions/3/ScriptingInfo.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Resources
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ForceFields/Amber/AmberParameters.ffml
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ForceFields/Amber/AmberTopology.ffml
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ForceFields/Charmm27/Charmm27Parameters.ffml
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ForceFields/Charmm27/Charmm27Topology.ffml
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ForceFields/Enzymix/EnzymixParameters.ffml
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ForceFields/Enzymix/EnzymixTopology.ffml
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ForceFields/ForceFields.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/Info-gnustep.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/ScriptingInfo.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/Version
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/iupacPdbMap.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/objectTemplates.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/pdbBuilderOptions.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/ULFramework.framework/Versions/0/pdbNameMap.plist
/usr/share/doc/adun-core/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/adun-core/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/adun-core/copyright
/usr/share/man/man1/AdunCore.1.gz
/usr/share/man/man1/AdunServer.1.gz