Filförteckning för paketet sbsigntool i stretch för arkitekturen i386

/usr/bin/sbattach
/usr/bin/sbkeysync
/usr/bin/sbsiglist
/usr/bin/sbsign
/usr/bin/sbvarsign
/usr/bin/sbverify
/usr/share/doc/sbsigntool/NEWS.gz
/usr/share/doc/sbsigntool/README
/usr/share/doc/sbsigntool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sbsigntool/changelog.gz
/usr/share/doc/sbsigntool/copyright
/usr/share/man/man1/sbattach.1.gz
/usr/share/man/man1/sbsiglist.1.gz
/usr/share/man/man1/sbsign.1.gz
/usr/share/man/man1/sbvarsign.1.gz
/usr/share/man/man1/sbverify.1.gz