Filförteckning för paketet nvidia-driver i stretch för arkitekturen i386

/usr/share/bug/nvidia-driver/control
/usr/share/bug/nvidia-driver/script
/usr/share/doc/nvidia-driver/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/nvidia-driver/README.Debian.gz
/usr/share/doc/nvidia-driver/README.alternatives
/usr/share/doc/nvidia-driver/README.txt.gz
/usr/share/doc/nvidia-driver/TODO.Debian
/usr/share/doc/nvidia-driver/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nvidia-driver/changelog.gz
/usr/share/doc/nvidia-driver/copyright
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/acknowledgements.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/addressingcapabilities.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/addtlresources.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/appendices.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/audiosupport.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/commonproblems.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/configlaptop.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/configmultxscreens.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/configtwinview.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/depth30.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/displaydevicenames.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/dma_issues.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/dpi.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/editxconfig.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/faq.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/flippingubb.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/framelock.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/glxsupport.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/gpunames.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/i2c.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/index.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/installationandconfiguration.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/installdriver.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/installedcomponents.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/introduction.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/kms.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/knownissues.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/minimumrequirements.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/newusertips.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/nvidia-debugdump.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/nvidia-ml.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/nvidia-persistenced.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/nvidia-smi.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/nvidiasettings.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/openglenvvariables.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/optimus.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/powermanagement.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/procinterface.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/profiles.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/programmingmodes.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/randr14.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/sdi.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/selectdriver.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/sli.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/supportedchips.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/vdpausupport.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/xcompositeextension.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/xconfigoptions.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/xineramaglx.html
/usr/share/doc/nvidia-driver/html/xrandrextension.html