Filförteckning för paketet python-dbg i stretch för arkitekturen armhf

/usr/bin/python-dbg
/usr/bin/python-dbg-config
/usr/bin/python2-dbg
/usr/bin/python2-dbg-config
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/python-dbg.pc
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/python2-dbg.pc
/usr/share/doc/python-dbg
/usr/share/doc/python/README.debug
/usr/share/doc/python/SpecialBuilds.txt.gz
/usr/share/man/man1/python-dbg-config.1.gz
/usr/share/man/man1/python-dbg.1.gz
/usr/share/man/man1/python2-dbg-config.1.gz
/usr/share/man/man1/python2-dbg.1.gz