Filförteckning för paketet simple-tpm-pk11 i stretch för arkitekturen armel

/usr/bin/stpm-exfiltrate
/usr/bin/stpm-keygen
/usr/bin/stpm-sign
/usr/bin/stpm-verify
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsimple-tpm-pk11.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsimple-tpm-pk11.so.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsimple-tpm-pk11.so.0.0.0
/usr/share/doc/simple-tpm-pk11/FAQ
/usr/share/doc/simple-tpm-pk11/README.md.gz
/usr/share/doc/simple-tpm-pk11/TPM-TROUBLESHOOTING
/usr/share/doc/simple-tpm-pk11/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/simple-tpm-pk11/copyright
/usr/share/lintian/overrides/simple-tpm-pk11
/usr/share/man/man1/stpm-exfiltrate.1.gz
/usr/share/man/man1/stpm-keygen.1.gz
/usr/share/man/man1/stpm-sign.1.gz
/usr/share/man/man1/stpm-verify.1.gz
/usr/share/man/man7/simple-tpm-pk11.7.gz