Filförteckning för paketet libstemmer-tools i stretch för arkitekturen armel

/usr/bin/stemwords
/usr/share/doc/libstemmer-tools
/usr/share/man/man1/stemwords.1.gz