Filförteckning för paketet libkfilemetadata-dev i stretch för arkitekturen armel

/usr/include/kfilemetadata/extractionresult.h
/usr/include/kfilemetadata/extractorplugin.h
/usr/include/kfilemetadata/extractorpluginmanager.h
/usr/include/kfilemetadata/kfilemetadata_export.h
/usr/include/kfilemetadata/properties.h
/usr/include/kfilemetadata/propertyinfo.h
/usr/include/kfilemetadata/typeinfo.h
/usr/include/kfilemetadata/types.h
/usr/lib/cmake/KFileMetaData/KFileMetaDataConfig.cmake
/usr/lib/cmake/KFileMetaData/KFileMetaDataTargetsWithPrefix-debian.cmake
/usr/lib/cmake/KFileMetaData/KFileMetaDataTargetsWithPrefix.cmake
/usr/lib/libkfilemetadata.so
/usr/share/doc/libkfilemetadata-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkfilemetadata-dev/copyright