Filförteckning för paketet libdigest-md2-perl i stretch för arkitekturen armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/perl5/5.24/Digest/MD2.pm
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/perl5/5.24/auto/Digest/MD2/MD2.so
/usr/share/doc/libdigest-md2-perl/README
/usr/share/doc/libdigest-md2-perl/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/libdigest-md2-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdigest-md2-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libdigest-md2-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Digest::MD2.3pm.gz