Filförteckning för paketet debugedit i stretch för arkitekturen armel

/usr/bin/debugedit
/usr/lib/rpm/debugedit
/usr/share/doc/debugedit/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/debugedit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/debugedit/changelog.gz
/usr/share/doc/debugedit/copyright
/usr/share/man/man8/debugedit.8.gz