Filförteckning för paketet schedtool i stretch för arkitekturen arm64

/usr/bin/schedtool
/usr/share/doc/schedtool/README.gz
/usr/share/doc/schedtool/SCHED_DESIGN.gz
/usr/share/doc/schedtool/TODO
/usr/share/doc/schedtool/TUNING
/usr/share/doc/schedtool/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/schedtool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/schedtool/changelog.gz
/usr/share/doc/schedtool/copyright
/usr/share/man/man8/schedtool.8.gz