Filförteckning för paketet openmsx-debugger i stretch för arkitekturen arm64

/usr/bin/openmsx-debugger
/usr/share/doc/openmsx-debugger/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/openmsx-debugger/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/openmsx-debugger/changelog.gz
/usr/share/doc/openmsx-debugger/copyright
/usr/share/man/man1/openmsx-debugger.1.gz
/usr/share/menu/openmsx-debugger