Filförteckning för paketet librarian-dev i stretch för arkitekturen arm64

/usr/include/rarian/rarian-info.h
/usr/include/rarian/rarian-main.h
/usr/include/rarian/rarian-man.h
/usr/include/rarian/rarian-reg-utils.h
/usr/include/rarian/rarian.h
/usr/lib/librarian.so
/usr/lib/pkgconfig/rarian.pc
/usr/share/doc/librarian-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/librarian-dev/README.gz
/usr/share/doc/librarian-dev/TODO
/usr/share/doc/librarian-dev/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/librarian-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/librarian-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/librarian-dev/copyright
/usr/share/help/rarian.document
/usr/share/librarian/manual/help-spec-0.2.xml
/usr/share/librarian/manual/index.xhtml
/usr/share/librarian/manual/rar-lib.xhtml
/usr/share/librarian/manual/rar-mdf.xhtml
/usr/share/librarian/manual/rar-skcompat.xhtml