Filförteckning för paketet libradare2-dev i stretch för arkitekturen arm64

/usr/include/libr/btree.h
/usr/include/libr/ht.h
/usr/include/libr/r2naked.h
/usr/include/libr/r_anal.h
/usr/include/libr/r_anal_ex.h
/usr/include/libr/r_asm.h
/usr/include/libr/r_bin.h
/usr/include/libr/r_bin_dwarf.h
/usr/include/libr/r_bind.h
/usr/include/libr/r_bp.h
/usr/include/libr/r_cmd.h
/usr/include/libr/r_config.h
/usr/include/libr/r_cons.h
/usr/include/libr/r_core.h
/usr/include/libr/r_crypto.h
/usr/include/libr/r_db.h
/usr/include/libr/r_debug.h
/usr/include/libr/r_diff.h
/usr/include/libr/r_egg.h
/usr/include/libr/r_endian.h
/usr/include/libr/r_flag.h
/usr/include/libr/r_flist.h
/usr/include/libr/r_fs.h
/usr/include/libr/r_hash.h
/usr/include/libr/r_heap_glibc.h
/usr/include/libr/r_io.h
/usr/include/libr/r_lang.h
/usr/include/libr/r_lib.h
/usr/include/libr/r_list.h
/usr/include/libr/r_magic.h
/usr/include/libr/r_parse.h
/usr/include/libr/r_pdb.h
/usr/include/libr/r_print.h
/usr/include/libr/r_reg.h
/usr/include/libr/r_regex.h
/usr/include/libr/r_search.h
/usr/include/libr/r_sign.h
/usr/include/libr/r_slist.h
/usr/include/libr/r_socket.h
/usr/include/libr/r_syscall.h
/usr/include/libr/r_th.h
/usr/include/libr/r_types.h
/usr/include/libr/r_types_base.h
/usr/include/libr/r_userconf.h
/usr/include/libr/r_util.h
/usr/include/libr/r_util/r_base64.h
/usr/include/libr/r_util/r_base91.h
/usr/include/libr/r_util/r_big.h
/usr/include/libr/r_util/r_bitmap.h
/usr/include/libr/r_util/r_buf.h
/usr/include/libr/r_util/r_cache.h
/usr/include/libr/r_util/r_constr.h
/usr/include/libr/r_util/r_debruijn.h
/usr/include/libr/r_util/r_des.h
/usr/include/libr/r_util/r_file.h
/usr/include/libr/r_util/r_graph.h
/usr/include/libr/r_util/r_hex.h
/usr/include/libr/r_util/r_log.h
/usr/include/libr/r_util/r_mem.h
/usr/include/libr/r_util/r_mixed.h
/usr/include/libr/r_util/r_name.h
/usr/include/libr/r_util/r_num.h
/usr/include/libr/r_util/r_pool.h
/usr/include/libr/r_util/r_punycode.h
/usr/include/libr/r_util/r_queue.h
/usr/include/libr/r_util/r_range.h
/usr/include/libr/r_util/r_sandbox.h
/usr/include/libr/r_util/r_spaces.h
/usr/include/libr/r_util/r_stack.h
/usr/include/libr/r_util/r_str.h
/usr/include/libr/r_util/r_strbuf.h
/usr/include/libr/r_util/r_strht.h
/usr/include/libr/r_util/r_strpool.h
/usr/include/libr/r_util/r_sys.h
/usr/include/libr/r_util/r_tree.h
/usr/include/libr/r_util/r_uleb128.h
/usr/include/libr/r_util/r_utf8.h
/usr/include/libr/r_version.h
/usr/include/libr/sdb.h
/usr/include/libr/sdb/buffer.h
/usr/include/libr/sdb/cdb.h
/usr/include/libr/sdb/cdb_make.h
/usr/include/libr/sdb/config.h
/usr/include/libr/sdb/ht.h
/usr/include/libr/sdb/ls.h
/usr/include/libr/sdb/sdb.h
/usr/include/libr/sdb/sdb_version.h
/usr/include/libr/sdb/types.h
/usr/include/libr/sflib/common/sfsocketcall.h
/usr/include/libr/sflib/common/sftypes.h
/usr/include/libr/sflib/darwin-x86-32/sflib.h
/usr/include/libr/sflib/darwin-x86-32/sfsyscall.h
/usr/include/libr/sflib/darwin-x86-32/sfsysnr.h
/usr/include/libr/sflib/darwin-x86-64/sflib.h
/usr/include/libr/sflib/darwin-x86-64/sfsyscall.h
/usr/include/libr/sflib/darwin-x86-64/sfsysnr.h
/usr/include/libr/sflib/linux-arm-32/sflib.h
/usr/include/libr/sflib/linux-arm-32/sfsyscall.h
/usr/include/libr/sflib/linux-arm-32/sfsysnr.h
/usr/include/libr/sflib/linux-arm-64/sflib.h
/usr/include/libr/sflib/linux-arm-64/sfsyscall.h
/usr/include/libr/sflib/linux-arm-64/sfsysnr.h
/usr/include/libr/sflib/linux-x86-32/sflib.h
/usr/include/libr/sflib/linux-x86-32/sfsyscall.h
/usr/include/libr/sflib/linux-x86-32/sfsysnr.h
/usr/include/libr/sflib/linux-x86-64/sflib.h
/usr/include/libr/sflib/linux-x86-64/sfsyscall.h
/usr/include/libr/sflib/linux-x86-64/sfsysnr.h
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr2.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_anal.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_asm.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_bin.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_bp.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_config.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_cons.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_core.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_crypto.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_debug.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_egg.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_flag.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_fs.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_hash.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_io.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_lang.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_magic.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_parse.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_reg.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_search.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_socket.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_syscall.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libr_util.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_anal.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_asm.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_bin.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_bp.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_config.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_cons.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_core.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_debug.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_flag.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_fs.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_hash.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_io.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_lang.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_magic.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_parse.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_reg.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_search.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_socket.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_syscall.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/r_util.pc
/usr/share/doc/libradare2-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libradare2-dev/copyright