Filförteckning för paketet liblas-dev i stretch för arkitekturen amd64

/usr/bin/liblas-config
/usr/include/liblas/bounds.hpp
/usr/include/liblas/chipper.hpp
/usr/include/liblas/classification.hpp
/usr/include/liblas/color.hpp
/usr/include/liblas/compatibility.hpp
/usr/include/liblas/detail/binary.hpp
/usr/include/liblas/detail/endian.hpp
/usr/include/liblas/detail/file_ptr_stream.hpp
/usr/include/liblas/detail/fwd.hpp
/usr/include/liblas/detail/index/indexcell.hpp
/usr/include/liblas/detail/index/indexoutput.hpp
/usr/include/liblas/detail/opt_allocator.hpp
/usr/include/liblas/detail/pointrecord.hpp
/usr/include/liblas/detail/private_utility.hpp
/usr/include/liblas/detail/reader/cachedreader.hpp
/usr/include/liblas/detail/reader/header.hpp
/usr/include/liblas/detail/reader/reader.hpp
/usr/include/liblas/detail/reader/zipreader.hpp
/usr/include/liblas/detail/sha1.hpp
/usr/include/liblas/detail/singleton.hpp
/usr/include/liblas/detail/timer.hpp
/usr/include/liblas/detail/writer/header.hpp
/usr/include/liblas/detail/writer/point.hpp
/usr/include/liblas/detail/writer/writer.hpp
/usr/include/liblas/detail/writer/zipwriter.hpp
/usr/include/liblas/detail/zippoint.hpp
/usr/include/liblas/dimension.hpp
/usr/include/liblas/error.hpp
/usr/include/liblas/exception.hpp
/usr/include/liblas/export.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/exception_implementation.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/file_parser_error.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/info_parser_error.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/info_parser_read.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/info_parser_utils.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/info_parser_write.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/info_parser_writer_settings.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/json_parser_error.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/json_parser_read.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/json_parser_write.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/ptree_implementation.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/ptree_utils.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/rapidxml.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/xml_parser_error.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/xml_parser_flags.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/xml_parser_read_rapidxml.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/xml_parser_utils.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/xml_parser_write.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/detail/xml_parser_writer_settings.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/exceptions.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/id_translator.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/info_parser.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/ini_parser.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/json_parser.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/ptree.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/ptree_fwd.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/ptree_serialization.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/stream_translator.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/string_path.hpp
/usr/include/liblas/external/property_tree/xml_parser.hpp
/usr/include/liblas/factory.hpp
/usr/include/liblas/filter.hpp
/usr/include/liblas/header.hpp
/usr/include/liblas/index.hpp
/usr/include/liblas/iterator.hpp
/usr/include/liblas/liblas.hpp
/usr/include/liblas/point.hpp
/usr/include/liblas/reader.hpp
/usr/include/liblas/schema.hpp
/usr/include/liblas/spatialreference.hpp
/usr/include/liblas/transform.hpp
/usr/include/liblas/utility.hpp
/usr/include/liblas/variablerecord.hpp
/usr/include/liblas/version.hpp
/usr/include/liblas/writer.hpp
/usr/lib/liblas.so
/usr/share/cmake/libLAS/liblas-config-version.cmake
/usr/share/cmake/libLAS/liblas-config.cmake
/usr/share/cmake/libLAS/liblas-depends-none.cmake
/usr/share/cmake/libLAS/liblas-depends.cmake
/usr/share/doc/liblas-dev/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/liblas-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblas-dev/copyright
/usr/share/man/man1/liblas-config.1.gz