Filförteckning för paketet gcc-avr i stretch för arkitekturen amd64

/usr/bin/avr-c++
/usr/bin/avr-cpp
/usr/bin/avr-g++
/usr/bin/avr-gcc
/usr/bin/avr-gcc-4.9.2
/usr/bin/avr-gcc-ar
/usr/bin/avr-gcc-nm
/usr/bin/avr-gcc-ranlib
/usr/bin/avr-gcov
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr25/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr25/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr25/tiny-stack/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr25/tiny-stack/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr3/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr3/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr31/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr31/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr35/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr35/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr4/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr4/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr5/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr5/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr51/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr51/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr6/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avr6/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avrtiny/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avrtiny/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega4/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega4/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega5/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega5/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega6/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega6/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega7/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega7/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/cc1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/cc1plus
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/collect2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at43usb320
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at43usb355
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at76c711
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at86rf401
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90c8534
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90can128
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90can32
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90can64
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90pwm1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90pwm161
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90pwm2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90pwm216
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90pwm2b
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90pwm3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90pwm316
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90pwm3b
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90pwm81
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90s1200
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90s2313
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90s2323
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90s2333
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90s2343
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90s4414
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90s4433
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90s4434
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90s8515
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90s8535
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90scr100
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90usb1286
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90usb1287
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90usb162
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90usb646
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90usb647
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at90usb82
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-at94k
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata5272
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata5505
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata5702m322
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata5782
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata5790
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata5790n
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata5791
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata5795
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata5831
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata6285
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata6286
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata6289
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata6612c
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata6613c
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata6614q
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata6616c
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata6617c
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata664251
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata8210
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-ata8510
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega103
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega128
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega1280
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega1281
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega1284
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega1284p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega1284rfr2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega128a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega128rfa1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega128rfr2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega16
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega161
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega162
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega163
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega164a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega164p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega164pa
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega165
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega165a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega165p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega165pa
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega168
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega168a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega168p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega168pa
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega168pb
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega169
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega169a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega169p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega169pa
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega16a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega16hva
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega16hva2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega16hvb
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega16hvbrevb
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega16m1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega16u2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega16u4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega2560
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega2561
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega2564rfr2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega256rfr2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega32
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega323
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega324a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega324p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega324pa
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega325
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega3250
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega3250a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega3250p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega3250pa
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega325a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega325p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega325pa
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega328
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega328p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega328pb
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega329
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega3290
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega3290a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega3290p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega3290pa
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega329a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega329p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega329pa
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega32a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega32c1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega32hvb
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega32hvbrevb
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega32m1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega32u2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega32u4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega32u6
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega406
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega48
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega48a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega48p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega48pa
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega48pb
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega64
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega640
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega644
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega644a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega644p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega644pa
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega644rfr2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega645
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega6450
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega6450a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega6450p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega645a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega645p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega649
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega6490
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega6490a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega6490p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega649a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega649p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega64a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega64c1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega64hve
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega64hve2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega64m1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega64rfr2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega8
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega8515
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega8535
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega88
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega88a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega88p
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega88pa
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega88pb
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega8a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega8hva
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega8u2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny10
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny11
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny12
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny13
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny13a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny15
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny1634
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny167
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny20
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny22
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny2313
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny2313a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny24
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny24a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny25
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny26
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny261
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny261a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny28
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny40
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny4313
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny43u
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny44
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny441
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny44a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny45
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny461
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny461a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny48
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny5
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny828
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny84
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny841
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny84a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny85
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny861
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny861a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny87
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny88
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-attiny9
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega128a1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega128a1u
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega128a3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega128a3u
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega128a4u
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega128b1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega128b3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega128c3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega128d3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega128d4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega16a4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega16a4u
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega16c4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega16d4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega16e5
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega192a3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega192a3u
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega192c3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega192d3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega256a3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega256a3b
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega256a3bu
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega256a3u
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega256c3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega256d3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega32a4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega32a4u
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega32c3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega32c4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega32d3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega32d4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega32e5
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega384c3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega384d3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega64a1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega64a1u
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega64a3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega64a3u
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega64a4u
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega64b1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega64b3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega64c3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega64d3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega64d4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atxmega8e5
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avr1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avr2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avr25
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avr3
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avr31
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avr35
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avr4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avr5
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avr51
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avr6
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avrtiny
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avrxmega2
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avrxmega4
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avrxmega5
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avrxmega6
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-avrxmega7
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-m3000
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include-fixed/README
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include-fixed/limits.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include-fixed/syslimits.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/float.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/iso646.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/stdalign.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/stdarg.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/stdatomic.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/stdbool.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/stddef.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/stdfix-gcc.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/stdfix.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/stdint-gcc.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/stdint.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/stdnoreturn.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/unwind.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/include/varargs.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/install-tools/fixinc_list
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/install-tools/gsyslimits.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/install-tools/include/limits.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/install-tools/macro_list
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/install-tools/mkheaders.conf
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/install-tools/mkinstalldirs
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/libgcov.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/liblto_plugin.la
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/liblto_plugin.so
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/liblto_plugin.so.0
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/liblto_plugin.so.0.0.0
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/lto-wrapper
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/lto1
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/gengtype
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/gtype.state
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/ada/gcc-interface/ada-tree.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/alias.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/all-tree.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/alloc-pool.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/ansidecl.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/attribs.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/auto-host.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/b-header-vars
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/basic-block.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/bitmap.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/builtins.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/bversion.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/c-family/c-common.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/c-family/c-common.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/c-family/c-objc.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/c-family/c-pragma.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/c-family/c-pretty-print.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/c-tree.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/calls.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cfg-flags.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cfgexpand.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cfghooks.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cfgloop.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cgraph.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cif-code.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cilk-builtins.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cilkplus.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/config.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/config/avr/avr-arch.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/config/avr/avr-protos.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/config/avr/avr-stdint.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/config/avr/avr.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/config/avr/avrlibc.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/config/avr/elf.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/config/avr/specs.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/config/dbxelf.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/config/elfos.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/config/initfini-array.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/configargs.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/context.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/coretypes.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cp/cp-tree.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cp/cp-tree.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cp/cxx-pretty-print.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cp/name-lookup.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cp/type-utils.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cppdefault.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/cpplib.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/debug.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/defaults.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/df.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/diagnostic-color.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/diagnostic-core.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/diagnostic.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/diagnostic.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/double-int.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/dumpfile.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/emit-rtl.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/except.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/filenames.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/fixed-value.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/flag-types.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/flags.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/fold-const.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/function.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gcc-plugin.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gcc-symtab.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/genrtl.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/ggc.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gimple-builder.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gimple-expr.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gimple-fold.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gimple-iterator.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gimple-low.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gimple-pretty-print.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gimple-ssa.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gimple-walk.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gimple.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gimple.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gimplify-me.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gimplify.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gsstruct.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gtm-builtins.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/gtype-desc.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/hard-reg-set.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/hash-table.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/hashtab.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/highlev-plugin-common.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/hwint.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/incpath.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/input.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/insn-codes.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/insn-constants.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/insn-flags.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/insn-modes.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/insn-notes.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/internal-fn.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/internal-fn.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/intl.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/ipa-prop.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/ipa-ref-inline.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/ipa-ref.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/ipa-reference.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/ipa-utils.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/is-a.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/java/java-tree.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/langhooks.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/libiberty.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/line-map.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/machmode.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/md5.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/mode-classes.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/objc/objc-tree.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/obstack.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/omp-builtins.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/options.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/opts.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/output.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/params.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/params.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/pass-instances.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/pass_manager.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/plugin-api.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/plugin-version.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/plugin.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/plugin.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/pointer-set.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/predict.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/predict.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/prefix.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/pretty-print.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/print-rtl.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/print-tree.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/real.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/realmpfr.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/reg-notes.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/regset.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/resource.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/rtl.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/rtl.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/safe-ctype.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/sanitizer.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/sbitmap.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/splay-tree.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/ssa-iterators.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/statistics.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/stmt.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/stor-layout.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/stringpool.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/symtab.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/sync-builtins.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/system.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/target-hooks-macros.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/target.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/target.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/timevar.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/timevar.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tm-preds.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tm.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tm_p.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/toplev.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-cfg.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-cfgcleanup.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-check.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-core.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-dfa.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-dump.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-eh.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-hasher.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-inline.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-into-ssa.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-iterator.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-nested.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-object-size.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-outof-ssa.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-parloops.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-pass.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-phinodes.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-pretty-print.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-address.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-alias.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-coalesce.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-dom.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-loop-ivopts.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-loop-manip.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-loop-niter.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-loop.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-operands.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-sccvn.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-ter.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-threadedge.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa-threadupdate.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssa.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree-ssanames.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/tree.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/treestruct.def
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/varasm.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/vec.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/plugin/include/version.h
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/tiny-stack/libgcc.a
/usr/lib/gcc/avr/4.9.2/tiny-stack/libgcov.a
/usr/share/doc/gcc-avr/README.Debian
/usr/share/doc/gcc-avr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gcc-avr/copyright