Filförteckning för paketet python3-dns i stretch för arkitekturen all

/usr/lib/python3/dist-packages/DNS/Base.py
/usr/lib/python3/dist-packages/DNS/Class.py
/usr/lib/python3/dist-packages/DNS/Lib.py
/usr/lib/python3/dist-packages/DNS/Opcode.py
/usr/lib/python3/dist-packages/DNS/Status.py
/usr/lib/python3/dist-packages/DNS/Type.py
/usr/lib/python3/dist-packages/DNS/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/DNS/lazy.py
/usr/lib/python3/dist-packages/DNS/win32dns.py
/usr/lib/python3/dist-packages/py3dns-3.1.1.egg-info
/usr/share/doc/python3-dns/README.txt.gz
/usr/share/doc/python3-dns/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-dns/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-dns/copyright
/usr/share/doc/python3-dns/examples/caching.py
/usr/share/doc/python3-dns/examples/named-perf.py
/usr/share/doc/python3-dns/examples/test.py
/usr/share/doc/python3-dns/examples/test2.py
/usr/share/doc/python3-dns/examples/test4.py
/usr/share/doc/python3-dns/examples/test5.py
/usr/share/doc/python3-dns/examples/testsrv.py