alla flaggor
stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  sid  ]
[ Källkod: pugixml  ]

Paket: pugixml-doc (1.7-2)

Länkar för pugixml-doc

Screenshot

Debianresurser:

Hämta källkodspaketet pugixml:

Ansvariga:

Externa resurser:

Liknande paket:

Light-weight C++ XML processing library (documentation)

pugixml is a lightweight C++ XML processing library with XPath support. It features:

 * DOM like interface with rich traversal/modification capabilities
 * Extermely fast non-validating XML parser which constructs the DOM
   tree from an XML file/buffer.
 * XPath 1.0 implementation for complex data-driven tree queries
 * Full Unicode support with Unicode interface variants and automatic
   encoding conversions.

This package contains API documentation.

Hämta pugixml-doc

Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer
Arkitektur Paketstorlek Installerad storlek Filer
all 227,8 kbyte822,0 kbyte [filförteckning]