Filförteckning för paketet linux-base i stretch för arkitekturen all

/usr/bin/linux-check-removal
/usr/bin/linux-update-symlinks
/usr/bin/linux-version
/usr/bin/perf
/usr/share/bash-completion/completions/perf
/usr/share/doc/linux-base/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/linux-base/changelog.gz
/usr/share/doc/linux-base/copyright
/usr/share/lintian/overrides/linux-base
/usr/share/man/man1/linux-check-removal.1.gz
/usr/share/man/man1/linux-update-symlinks.1.gz
/usr/share/man/man1/linux-version.1.gz
/usr/share/man/man1/perf.1.gz
/usr/share/perl5/DebianLinux.pm