Filförteckning för paketet libmath-vec-perl i stretch för arkitekturen all

/usr/share/doc/libmath-vec-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmath-vec-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libmath-vec-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Math::Vec.3pm.gz
/usr/share/perl5/Math/Vec.pm