Filförteckning för paketet libjpeg-dev i stretch för arkitekturen all

/usr/share/doc/libjpeg-dev/README.ijg.gz
/usr/share/doc/libjpeg-dev/README.md.gz
/usr/share/doc/libjpeg-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjpeg-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libjpeg-dev/copyright
/usr/share/doc/libjpeg-dev/structure.txt.gz