Filförteckning för paketet distro-info-data i stretch för arkitekturen all

/usr/share/distro-info/debian.csv
/usr/share/distro-info/ubuntu.csv
/usr/share/doc/distro-info-data/README.Debian
/usr/share/doc/distro-info-data/changelog.gz
/usr/share/doc/distro-info-data/copyright