Filförteckning för paketet casacore-data-observatories i stretch för arkitekturen all

/usr/share/casacore/data/geodetic/Observatories/table.dat
/usr/share/casacore/data/geodetic/Observatories/table.f0
/usr/share/casacore/data/geodetic/Observatories/table.info
/usr/share/casacore/data/geodetic/Observatories/table.lock
/usr/share/doc/casacore-data-observatories/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/casacore-data-observatories/copyright