Filförteckning för paketet bookletimposer i stretch för arkitekturen all

/usr/bin/bookletimposer
/usr/lib/python2.7/dist-packages/bookletimposer-0.2.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/bookletimposer/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/bookletimposer/backend.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/bookletimposer/config.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/bookletimposer/gui.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pdfimposer.py
/usr/share/applications/bookletimposer.desktop
/usr/share/bookletimposer/booklet.png
/usr/share/bookletimposer/bookletimposer.ui
/usr/share/bookletimposer/linearise.png
/usr/share/bookletimposer/reduce.png
/usr/share/doc/bookletimposer/README
/usr/share/doc/bookletimposer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bookletimposer/changelog.gz
/usr/share/doc/bookletimposer/copyright
/usr/share/help/C/bookletimposer/figures/icon.png
/usr/share/help/C/bookletimposer/figures/main-window.png
/usr/share/help/C/bookletimposer/index.docbook
/usr/share/help/C/bookletimposer/legal.xml
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/bookletimposer.mo
/usr/share/man/man1/bookletimposer.1.gz
/usr/share/pixmaps/bookletimposer.svg