Filförteckning för paketet archipel-agent-xmppserver i stretch för arkitekturen all

/usr/lib/python2.6/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.6/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/SOURCES.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/entry_points.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/not-zip-safe
/usr/lib/python2.6/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/archipelagentxmppserver/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/archipelagentxmppserver/xmppserver_base.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/archipelagentxmppserver/xmppserver_xmlrpc.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/archipelagentxmppserver/xmppserver_xmpp.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.7/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/SOURCES.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/entry_points.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/not-zip-safe
/usr/lib/python2.7/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/archipelagentxmppserver/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/archipelagentxmppserver/xmppserver_base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/archipelagentxmppserver/xmppserver_xmlrpc.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/archipelagentxmppserver/xmppserver_xmpp.py
/usr/share/doc/archipel-agent-xmppserver/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/archipel-agent-xmppserver/copyright
/usr/share/pyshared/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/PKG-INFO
/usr/share/pyshared/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/SOURCES.txt
/usr/share/pyshared/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/dependency_links.txt
/usr/share/pyshared/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/entry_points.txt
/usr/share/pyshared/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/not-zip-safe
/usr/share/pyshared/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/requires.txt
/usr/share/pyshared/archipel_agent_xmppserver-0.6.0beta.egg-info/top_level.txt
/usr/share/pyshared/archipelagentxmppserver/__init__.py
/usr/share/pyshared/archipelagentxmppserver/xmppserver_base.py
/usr/share/pyshared/archipelagentxmppserver/xmppserver_xmlrpc.py
/usr/share/pyshared/archipelagentxmppserver/xmppserver_xmpp.py