Filförteckning för paketet mediawiki-classes i stretch-backports för arkitekturen all

/usr/share/doc/mediawiki-classes/README
/usr/share/doc/mediawiki-classes/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mediawiki-classes/changelog.gz
/usr/share/doc/mediawiki-classes/copyright
/usr/share/mediawiki/includes/libs/APACHE-LICENSE-2.0.txt
/usr/share/mediawiki/includes/libs/ArrayUtils.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/CSSMin.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/Cookie.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/CookieJar.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/CryptHKDF.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/CryptRand.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/DeferredStringifier.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/DnsSrvDiscoverer.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/ExplodeIterator.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/GenericArrayObject.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/HashRing.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/HtmlArmor.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/HttpStatus.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/IEUrlExtension.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/IP.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/JavaScriptMinifier.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/MWCryptHash.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/MWMessagePack.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/MapCacheLRU.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/MappedIterator.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/MemoizedCallable.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/MessageSpecifier.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/MultiHttpClient.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/ProcessCacheLRU.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/ReplacementArray.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/ReverseArrayIterator.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/RiffExtractor.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/StatusValue.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/StringUtils.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/Timing.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/UDPTransport.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/Xhprof.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/XhprofData.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/composer/ComposerInstalled.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/composer/ComposerJson.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/composer/ComposerLock.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/eventrelayer/EventRelayer.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/eventrelayer/EventRelayerKafka.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/eventrelayer/EventRelayerNull.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/FSFileBackend.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/FileBackend.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/FileBackendError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/FileBackendMultiWrite.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/FileBackendStore.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/FileOpBatch.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/HTTPFileStreamer.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/MemoryFileBackend.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/SwiftFileBackend.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/filejournal/FileJournal.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/filejournal/NullFileJournal.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/fileop/CopyFileOp.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/fileop/CreateFileOp.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/fileop/DeleteFileOp.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/fileop/DescribeFileOp.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/fileop/FileOp.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/fileop/MoveFileOp.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/fileop/NullFileOp.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/fileop/StoreFileOp.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/fsfile/FSFile.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/filebackend/fsfile/TempFSFile.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/http/HttpAcceptNegotiator.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/http/HttpAcceptParser.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/iterators/IteratorDecorator.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/iterators/NotRecursiveIterator.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/jsminplus.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/lockmanager/DBLockManager.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/lockmanager/FSLockManager.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/lockmanager/LockManager.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/lockmanager/MemcLockManager.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/lockmanager/NullLockManager.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/lockmanager/PostgreSqlLockManager.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/lockmanager/QuorumLockManager.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/lockmanager/RedisLockManager.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/lockmanager/ScopedLock.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/mime/IEContentAnalyzer.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/mime/MimeAnalyzer.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/mime/XmlTypeCheck.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/mime/defines.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/mime/mime.info
/usr/share/mediawiki/includes/libs/mime/mime.types
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/APCBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/APCUBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/BagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/CachedBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/EmptyBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/HashBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/IExpiringStore.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/MemcachedBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/MemcachedClient.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/MemcachedPeclBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/MemcachedPhpBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/MultiWriteBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/RESTBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/RedisBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/ReplicatedBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/WANObjectCache.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/WANObjectCacheReaper.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/objectcache/WinCacheBagOStuff.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/ChronologyProtector.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/TransactionProfiler.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/connectionmanager/ConnectionManager.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/connectionmanager/SessionConsistentConnectionManager.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/AtomicSectionIdentifier.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/DBConnRef.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/Database.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/DatabaseDomain.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/DatabaseMssql.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/DatabaseMysqlBase.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/DatabaseMysqli.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/DatabasePostgres.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/DatabaseSqlite.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/IDatabase.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/IMaintainableDatabase.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/MaintainableDBConnRef.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/position/DBMasterPos.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/position/MySQLMasterPos.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/resultwrapper/FakeResultWrapper.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/resultwrapper/IResultWrapper.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/resultwrapper/MssqlResultWrapper.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/resultwrapper/ResultWrapper.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/utils/NextSequenceValue.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/database/utils/SavepointPostgres.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/defines.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/encasing/Blob.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/encasing/IBlob.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/encasing/LikeMatch.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/encasing/MssqlBlob.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/encasing/PostgresBlob.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/encasing/Subquery.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/exception/DBAccessError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/exception/DBConnectionError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/exception/DBError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/exception/DBExpectedError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/exception/DBQueryError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/exception/DBQueryTimeoutError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/exception/DBReadOnlyError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/exception/DBReplicationWaitError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/exception/DBTransactionError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/exception/DBTransactionSizeError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/exception/DBTransactionStateError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/exception/DBUnexpectedError.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/field/Field.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/field/MssqlField.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/field/MySQLField.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/field/PostgresField.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/field/SQLiteField.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/lbfactory/ILBFactory.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/lbfactory/LBFactory.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/lbfactory/LBFactoryMulti.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/lbfactory/LBFactorySimple.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/lbfactory/LBFactorySingle.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/loadbalancer/ILoadBalancer.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/loadbalancer/LoadBalancer.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/loadbalancer/LoadBalancerSingle.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/loadmonitor/ILoadMonitor.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/loadmonitor/LoadMonitor.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/loadmonitor/LoadMonitorMySQL.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/rdbms/loadmonitor/LoadMonitorNull.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/redis/RedisConnRef.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/redis/RedisConnectionPool.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/replacers/DoubleReplacer.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/replacers/HashtableReplacer.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/replacers/RegexlikeReplacer.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/replacers/Replacer.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/stats/BufferingStatsdDataFactory.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/stats/IBufferingStatsdDataFactory.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/stats/NullStatsdDataFactory.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/stats/SamplingStatsdClient.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/stats/StatsdAwareInterface.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/virtualrest/ParsoidVirtualRESTService.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/virtualrest/RestbaseVirtualRESTService.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/virtualrest/SwiftVirtualRESTService.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/virtualrest/VirtualRESTService.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/virtualrest/VirtualRESTServiceClient.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/xmp/XMP.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/xmp/XMPInfo.php
/usr/share/mediawiki/includes/libs/xmp/XMPValidate.php