Filförteckning för paketet vamp-examples i squeeze för arkitekturen sparc

/usr/bin/vamp-simple-host
/usr/lib/vamp/vamp-example-plugins.cat
/usr/lib/vamp/vamp-example-plugins.n3
/usr/lib/vamp/vamp-example-plugins.so
/usr/share/doc/vamp-examples/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/vamp-examples/copyright
/usr/share/man/man1/vamp-simple-host.1.gz