Filförteckning för paketet vala-dbus-binding-tool i squeeze för arkitekturen sparc

/usr/bin/vala-dbus-binding-tool
/usr/lib/pkgconfig/vala-dbus-binding-tool-1.0.pc
/usr/share/doc/vala-dbus-binding-tool/AUTHORS
/usr/share/doc/vala-dbus-binding-tool/NEWS.gz
/usr/share/doc/vala-dbus-binding-tool/README.Debian
/usr/share/doc/vala-dbus-binding-tool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/vala-dbus-binding-tool/copyright
/usr/share/man/man1/vala-dbus-binding-tool.1.gz