Filförteckning för paketet r-cran-slam i squeeze för arkitekturen sparc

/usr/lib/R/site-library/slam/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/slam/INDEX
/usr/lib/R/site-library/slam/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/slam/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/slam/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/slam/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/slam/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/slam/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/slam/R/slam
/usr/lib/R/site-library/slam/R/slam.rdb
/usr/lib/R/site-library/slam/R/slam.rdx
/usr/lib/R/site-library/slam/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/slam/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/slam/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/slam/help/slam.rdb
/usr/lib/R/site-library/slam/help/slam.rdx
/usr/lib/R/site-library/slam/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/slam/libs/slam.so
/usr/share/doc/r-cran-slam/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-slam/copyright