Filförteckning för paketet python-pygame i squeeze för arkitekturen sparc

/usr/include/python2.5/pygame/bitmask.h
/usr/include/python2.5/pygame/fastevents.h
/usr/include/python2.5/pygame/ffmovie.h
/usr/include/python2.5/pygame/font.h
/usr/include/python2.5/pygame/mixer.h
/usr/include/python2.5/pygame/pgopengl.h
/usr/include/python2.5/pygame/pygame.h
/usr/include/python2.5/pygame/pygamedocs.h
/usr/include/python2.5/pygame/scrap.h
/usr/include/python2.5/pygame/surface.h
/usr/include/python2.6/pygame/bitmask.h
/usr/include/python2.6/pygame/fastevents.h
/usr/include/python2.6/pygame/ffmovie.h
/usr/include/python2.6/pygame/font.h
/usr/include/python2.6/pygame/mixer.h
/usr/include/python2.6/pygame/pgopengl.h
/usr/include/python2.6/pygame/pygame.h
/usr/include/python2.6/pygame/pygamedocs.h
/usr/include/python2.6/pygame/scrap.h
/usr/include/python2.6/pygame/surface.h
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/_numericsndarray.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/_numericsurfarray.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/base.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/bufferproxy.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/cdrom.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/color.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/constants.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/display.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/draw.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/event.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/fastevent.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/font.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/image.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/imageext.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/joystick.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/key.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/mask.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/mixer.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/mixer_music.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/mouse.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/movie.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/overlay.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/pixelarray.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/rect.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/rwobject.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/scrap.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/surface.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/surflock.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/time.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/pygame/transform.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/_numericsndarray.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/_numericsurfarray.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/base.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/bufferproxy.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/cdrom.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/color.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/constants.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/display.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/draw.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/event.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/fastevent.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/font.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/image.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/imageext.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/joystick.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/key.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/mask.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/mixer.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/mixer_music.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/mouse.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/movie.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/overlay.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/pixelarray.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/rect.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/rwobject.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/scrap.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/surface.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/surflock.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/time.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/transform.so
/usr/share/bug/python-pygame/presubj
/usr/share/bug/python-pygame/script
/usr/share/doc/python-pygame/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-pygame/changelog.gz
/usr/share/doc/python-pygame/copyright
/usr/share/doc/python-pygame/howto_release_pygame.txt
/usr/share/doc/python-pygame/index.html
/usr/share/doc/python-pygame/logos.html
/usr/share/doc/python-pygame/pygame_logo.gif
/usr/share/doc/python-pygame/pygame_powered.gif
/usr/share/doc/python-pygame/pygame_small.gif
/usr/share/doc/python-pygame/pygame_tiny.gif
/usr/share/doc/python-pygame/ref/cdrom.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/color.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/cursors.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/display.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/draw.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/event.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/font.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/image.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/index.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/joystick.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/key.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/mask.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/mixer.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/mouse.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/movie.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/music.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/overlay.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/pixelarray.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/pygame.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/pygame_cursor.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/rect.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/scrap.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/sndarray.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/sprite.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/surface.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/surfarray.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/time.html
/usr/share/doc/python-pygame/ref/transform.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/DisplayModes.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/ImportInit.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/MoveIt.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/SpriteIntro.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/chimp/ChimpLineByLine.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/chimp/chimp.py.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/chimp/chimpshot.gif
/usr/share/doc/python-pygame/tut/intro/ball.gif
/usr/share/doc/python-pygame/tut/intro/blade.jpg
/usr/share/doc/python-pygame/tut/intro/freedom.jpg
/usr/share/doc/python-pygame/tut/intro/intro.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/newbieguide.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/surfarray/SurfarrayIntro.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/surfarray/allblack.jpg
/usr/share/doc/python-pygame/tut/surfarray/flipped.jpg
/usr/share/doc/python-pygame/tut/surfarray/imgarray.jpg
/usr/share/doc/python-pygame/tut/surfarray/redimg.jpg
/usr/share/doc/python-pygame/tut/surfarray/scaledown.jpg
/usr/share/doc/python-pygame/tut/surfarray/scaleup.jpg
/usr/share/doc/python-pygame/tut/surfarray/soften.jpg
/usr/share/doc/python-pygame/tut/surfarray/striped.jpg
/usr/share/doc/python-pygame/tut/surfarray/xfade.jpg
/usr/share/doc/python-pygame/tut/tom/MakeGames.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/tom/basic.png
/usr/share/doc/python-pygame/tut/tom/event-flowchart.png
/usr/share/doc/python-pygame/tut/tom/formulae.png
/usr/share/doc/python-pygame/tut/tom/games2.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/tom/games3.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/tom/games4.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/tom/games5.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/tom/games6.html
/usr/share/doc/python-pygame/tut/tom/radians.png
/usr/share/pyshared-data/python-pygame
/usr/share/pyshared/pygame-1.8.1release.egg-info
/usr/share/pyshared/pygame/__init__.py
/usr/share/pyshared/pygame/_numpysndarray.py
/usr/share/pyshared/pygame/_numpysurfarray.py
/usr/share/pyshared/pygame/colordict.py
/usr/share/pyshared/pygame/cursors.py
/usr/share/pyshared/pygame/freesansbold.ttf
/usr/share/pyshared/pygame/gp2x/__init__.py
/usr/share/pyshared/pygame/gp2x/constants.py
/usr/share/pyshared/pygame/gp2x/locals.py
/usr/share/pyshared/pygame/locals.py
/usr/share/pyshared/pygame/mac_scrap.py
/usr/share/pyshared/pygame/macosx.py
/usr/share/pyshared/pygame/pkgdata.py
/usr/share/pyshared/pygame/pygame.ico
/usr/share/pyshared/pygame/pygame_icon.bmp
/usr/share/pyshared/pygame/pygame_icon.icns
/usr/share/pyshared/pygame/pygame_icon.tiff
/usr/share/pyshared/pygame/sndarray.py
/usr/share/pyshared/pygame/sprite.py
/usr/share/pyshared/pygame/surfarray.py
/usr/share/pyshared/pygame/sysfont.py
/usr/share/pyshared/pygame/threads/Py25Queue.py
/usr/share/pyshared/pygame/threads/__init__.py
/usr/share/pyshared/pygame/version.py